„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Vodicí psi

MATHILDA JE ČLENEM MEZINÁRODNÍ FEDERACE VODICÍCH PSŮ POD JMÉNEM MATHILDA GUIDE DOGS ​

IGDF certifikát

International Guide Dog Federation – IGDF vznikla v roce 1989 a v současné době má více než 90 členských organizací, škol pro výcvik vodicích psů, které prostřednictvím výcviku a předávání vodicích psů poskytují služby lidem se zrakovým postižením po celém světě. Členství v IGDF umožňuje školám pro výcvik vodicích psů, připojit se ke komunitě organizací, které poskytují služby lidem se zrakovým postižením podle nejvyšších standardů kvality. IGDF usnadňuje sdílení znalostí a zkušeností členských škol a nabízí pomoc novým i stávajícím školám, které se chtějí stále zlepšovat. Cílem činnosti IGDF je zkvalitňování bezpečného a nezávislého pohybu lidí se zrakovým postižením s vodicím psem po celém světě. Členská škola je oprávněna používat logo IGDF, jako symbol nejvyšší kvality. Členstvím v IGDF jsme splnili podmínku zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a jsme oprávněni předávat vodicí psy zrakově postiženým klientům v České republice. Výcvik vodicích psů zajišťuje servisní organizace Mathilda, z.s.

Spokojený klient

Ve dvojici člověk a jeho vodicí pes je to vždy člověk, kdo určuje, jak se jejich společný život bude vyvíjet. Člověk musí tedy být dostatečně poučený a na roli majitele a uživatele vodicího psa náležitě připravený. Vodicí pes vždy zůstává psem se všemi psími vlastnostmi, které mu patří. Je to pes vychovaný, vzdělaný

a připravený na práci průvodce. Skvělým partnerem pro svého pána se stane jen tehdy, když povahové vlastnosti psa zapadají do života člověka přesně podle jeho potřeb. Jen vzájemné pochopení a souhra lidských a psích vlastností můžou být základem spokojeného společného života člověka a jeho psa.

Spokojený pes

To je pejsek, který je ve své roli průvodce nevidomého „jako ryba ve vodě“, dělá svou práci ochotně a rád. Jeho pracovní výkon je vyrovnaný, pes je spolehlivý v různorodých situacích. Spokojený vodicí pes je pro svou úlohu předurčen vrozenými povahovými vlastnostmi, je důsledně a citlivě vychován a řádně vycvičen. Musí to být pes, kterému je společnost člověka více než příjemná, přiměřeně jemný a přizpůsobivý, psychicky vyrovnaný, dobře ovladatelný. Zároveň ovšem pes rozhodný a pracovitý, musí zvládat i velmi rušná prostředí a komplikované situace. Musí být schopen a ochoten přijmout, že má na starost nejen sám sebe, ale i svého lidského partnera.

Vlastní chov

Pro výcvik potřebujeme trvalý zdroj zdravých a povahově vyrovnaných štěňat. Udržujeme dlouholetou spolupráci s chovateli v tuzemsku i zahraničí, kteří mají zdravé chovy a splňují náročné parametry zaručující perspektivu kvalitních vodicích psů. Nároky na zdravotní stav, povahu a ostatní předpoklady pro výcvik jsou ovšem tak vysoké, že jen málo chovů je schopno veškerá kritéria splnit. Proto jsme se před lety vydali cestou vlastního chovu.
 

Základem jsou kontakty a spolupráce se zahraničními školami, které se chovem vodicích psů zabývají. Děkujeme za spolupráci hlavně Výcvikové škole pro vodicí a asistenční psy z Bratislavy. Skvělé psy z chovu této školy cvičíme a předáváme našim klientům a máme radost, že z tohoto chovu vzešla i naše první chovná fena Liffi, která je dnes již zasloužilou maminkou a po 4 vrzích si v současné době užívá již jen slastný život domácího mazlíčka. Naše další chovná fenka Abbie se k nám přestěhovala z ostrova Malta a pochází z chovu školy MGDF (Malta Guide Dog Foundantion). Má za sebou již dvoje krásná štěňátka a dělá nám jen radost. Fenka Vida k nám přicestovala ze španělské školy vodicích psů FOPG (La Fundación ONCE del Perro Guía) a věříme, že i ona přivede na svět krásná štěňátka, ze kterých vychováme kvalitní vodicí psy. Z našeho vlastního chovu vzešla chovná fenka Chica, která se v současné době připravuje na mateřské povinnosti. Kritéria chovné feny splnila i naše další budoucí psí mamina Olivia, kterou nám, spolu s chovným psem Oscarem, věnovalo francouzské chovné centrum vodicích psů CESECAH (Centre d’Etude, de Sélection et d’Elevage de Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés).

Náš druhý chovný pes Bonifác má předky v několika velkých školách vodicích psů, jako je GEB (Guiding Eyes for the Blind) Leader Dogs ze Spojených států amerických a také v chovném centru Velké Británie The Guide Dogs for the Blind Association

Děkujeme.

Máme kvalitní vlastní zázemí pro porody i bohaté zkušenosti s odchovem štěňat. Na rozvoji a kvalitě chovu budeme dále intenzivně pracovat.

 

Výchova štěňat

Budoucí vodicí pes - zatím v předvýchově

Současná doba je velmi dynamická, uspěchaná, a prostředí, ve kterém se pohybujeme, je také takové. Pro lidi se zrakovým postižením je náročné se v plném provozu měst bezpečně pohybovat. Pes-průvodce je jim v tom velkým pomocníkem, zjednodušuje a zklidňuje společné cesty. Aby tomu tak bylo, musí se pejsek v městském zmatku vyznat. Základem úspěšného a spokojeného vodicího psa je tedy náležitá příprava od nejútlejšího věku.

Výchova štěněte je období, které je pro budoucnost pejska nesmírně důležité. Během prvního roku života se nejlépe pozná, jaké povahové vlastnosti pejsek má, kde je jeho slabé místo, v čem naopak vyniká. I zdraví rostoucího štěněte je průběžně pod dohledem. Vstřebat vše, co město přináší, pohybovat se v hlučném prostředí, mezi spoustou lidí, auty, zvuky, pachy, cestovat dopravními prostředky, to vůbec není pro malé štěně přirozené, ale pro jeho budoucí poslání je to nutné. Výchova štěněte obvykle začíná odstavem od feny (7-8 týdnů) a končí nástupem štěněte do výcviku (okolo 12 měsíců).


Více informací o předvýchově


Jsou i pejsci, se kterými se setkáme během jejich mládí. Mají všechny předpoklady pro budoucí poslání, vyrůstali ve známém prostředí, jsou zdraví a jsou ještě dostatečně mladí, aby si v pohodě zvykli na nový způsob života.

V obou případech je dostatečný prostor na poznání mladých psů, na důsledné sledování jejich povahy a zdraví.
A pokud jakoukoli zásadní podmínku nesplní, jsou z procesu přípravy vodicího psa „vyřazeni“. To pro ně znamená, že prožijí život „domácích mazlíčků“ a nestanou se z nich průvodci nevidomých.

 
Tak se podíváme, co už umíte...

Příprava klienta a předání

Zásadní pro spokojenost budoucích majitelů vodicích psů je péče o ně v době, kdy si u nás o pejska požádají. V našem týmu jsou tři kvalifikovaní instruktoři prostorové orientace a samostatného pohybu, kteří s každým zájemcem proberou jeho individuální potřeby a požadavky. Nejsou výjimečné situace, kdy zařazujeme psa do výcviku až na základě poptávky klienta, a to hlavně v případech, kdy má klient specifické požadavky. Doba čekání na předání psa se odvíjí právě od naší možnosti vyhovět požadavkům klienta na konkrétní vlastnosti, plemeno, pohlaví, barvu psa.
V momentě, kdy se domluvíme na tom, že máme pro zájemce vhodného pejska, příprava na předání psa bude probíhat po celou dobu jeho výcviku. Během výcviku psa je možné se setkávat a průběžně probírat všechna potřebná témata od výživy a péče o psa až po speciální povely potřebné
pro komunikaci se psem. Při těchto kontaktech se vzájemně poznají budoucí majitel, cvičitel i pes. Cvičitel bude dobře znát prostředí, ve kterém se žadatel o pejska pohybuje, 
jeho tempo chůze i všechny potřeby. Budoucí majitel psa pozná jeho povahu, chování v různých situacích, ovladatelnost a přizpůsobivost. Pejsek si při setkáních zvykne na svého nového člověka a při předání už pro něj nebude úplně cizí.

Během výcviku psa klient požádá Úřad práce v místě bydliště o příspěvek na pořízení vodicího psa. Pro přidělení příspěvku jsou dané podmínky dle zákona 329/2011 Sb. Postup při podávání žádosti o příspěvek domluvíme s každým klientem individuálně. Hlavně termín podání žádosti, dokumenty potřebné k žádosti i případný doplatek na pořízení psa přidělený Úřadem práce.

 

Samotné předávání časově přizpůsobíme možnostem klienta a potřebám pejska, aby příprava na nový život v novém prostředí probíhala co nejefektivněji. Se psem přijede cvičitel přímo do místa bydliště klienta a podle předem domluveného plánu začne výuka potřebných tras. Cvičitel se ubytuje někde v okolí bydliště klienta a zůstává obvykle 5 dní na základní výuku. V případě potřeby se dá toto období intenzivní výuky rozdělit na několik částí nebo prodloužit. V dalším týdnu se cvičitel vrací,
aby prověřil a ohlídal správnost naučených tras. Pro další období si každý klient domlouvá svůj individuální plán na následnou výuku – např. výuka tras v Praze či jiném městě (místo studia, přechodné bydliště apod.).

Více informací o předání

Servis po předání

 Předáním vycvičeného vodicího psa se k sobě dostane člověk a pes, dvě živé bytosti, které teprve společným životem k sobě začnou hledat cestu. Pejskovi se nedá předem vysvětlit, jaká změna v životě ho čeká –  musí si na nového majitele zvyknout, také na nové prostředí, trasy – vše pro něj bude nové.  Při předávání se i člověk musí naučit spoustu nového a přitom si trpělivě získávat lásku svého nového čtyřnohého průvodce.  Je to pro oba náročné období, ve kterém potřebují podporu a pomoc svého cvičitele. Po převzetí psa má každý náš klient nárok na následný servis. Hodně psů po předání něco „vymyslí“ a zkusí svého nového majitele trochu zlobit. Je nutné, aby o těchto situacích cvičitel věděl, aby mohl rychle reagovat a pomoci. Dva měsíce po předání psa bude tedy cvičitel každý týden s klientem v telefonickém kontaktu a společně prodiskutují vše nové – krásné zážitky s pejskem i jeho případné zlobení. Je-li třeba, přijede cvičitel s problémy se psem poradit či pomoci. Během prvního roku života se psem přijede cvičitel dvakrát „na kontrolu“ a následně potom jedenkrát ročně až do uplynutí prvních pěti let společného života člověka a psa.
Servis po předání

Pro majitele vodicích psů pořádáme dvakrát měsíčně tzv. klientské úterky, kdy poskytujeme poradenství, je možné po předchozí domluvě i procvičit či osvěžit dovednosti psa. Jednou ročně pořádáme soutěž pro majitele vodicích psů.  Zde si mohou účastníci vyzkoušet orientaci v prostoru dle itineráře, kontroluje se i výkon vodicího psa a objevují se tu i prvky samostatné chůze s bílou holí, sebeobsluhy apod.

Velmi oblíbená mezi klienty jsou i letní soustředění (zpravidla jsou 2x ročně). Jedná se o týdenní pobyty, kde si majitelé vodicích psů pod dohledem zkušených cvičitelů mohou procvičit poslušnost svého psa, osvěžit jednotlivé dovednosti pejska při vodění v terénu apod. Cílem těchto soustředění není jen výcvik vodicích psů, ale i setkání a navazování nových přátelství mezi lidmi, kteří se denně potýkají s podobnými problémy.

Jde nám to spolu dobře

Každý náš klient bude o svém psu plně informován, přesto na této společné cestě nemusí jít vždy vše hladce. Pes v novém prostředí bude zkoušet, co si může dovolit, člověk se musí naučit, co na jeho psího průvodce nejvíce platí. Zároveň je to období budování vzájemných vztahů, které jsou pro další společný život zásadní. Při všech nejasnostech nebo problémech bude k dispozici cvičitel, aby poradil a pomohl.

Přes veškerou snahu se ve výjimečných případech může stát, že pes svého nového pána nepřijme, nebo má člověk se svým psem tolik problémů, že mu to jeho život komplikuje. V tom případě je třeba přistoupit k vrácení psa, případně výměně za jiného psa. Při vrácení psa bez náhrady může klient počítat s tím, že mu bude vrácen
i příspěvek na pořízení psa od úřadu práce, a to v případě, že dojde k vrácení psa do tří měsíců od data předání psa. V individuálních případech, po vzájemné dohodě, lze tuto lhůtu prodloužit. V každém případě je nutné při vrácení psa hledět i na potřeby psa jako živé bytosti a případný konfliktní vztah s jeho člověkem zbytečně neprodlužovat.

Podrobnější info

Projekt „Šťastný vodicí pes“

Výcvik vodicích psů má v České republice dlouholetou tradici a velmi dobrou úroveň. Zákonem je zajištěno, že vodicí pes je pro lidi se zrakovým postižením dostupný formou příspěvku na pořízení vodicího psa od úřadů práce. Zákon také určuje, že ten, kdo chce vodicí psy cvičit, musí být členem nějaké mezinárodní asociace, která stanovuje základní pravidla pro práci se psy i jejich nevidomými majiteli. Vyhláška stanovuje i dovednosti a cviky, které musí pes znát a umět, aby byl uznán psem vodicím.  Jinak je výcvik a předávání vodicích psů v podstatě obchodní činností a samotný výcvik psa je „výrobou kompenzační pomůcky“. Jak se kdo zhostí procesu, na jehož konci by měla být spokojená dvojice nevidomý člověk a jeho vodicí pes, je už pouze na schopnostech, možnostech, profesionalitě a kvalitě práce každého cvičitele.

Parťáci

Projekt „Šťastný vodicí pes“ vzniká proto, aby pomohl rozvinout ty oblasti přípravy vodicích psů, které zajistí,
že pes projde celou přípravou na své budoucí poslání opravdu jako šťastný pes:

 • Pes, který je ve své roli psa-průvodce spokojen, jeho povaha a temperament je v souladu s prací vodicího psa.

 • Pes, který je na své budoucí poslání připraven s co nejmenší stresovou zátěží.

 • Pes, jehož osobnost je součástí jeho přípravy.

 • Pes, který je milující a také milován.

 • Pes, kterému je věnována veškerá péče, jakou si zaslouží.

 • Pes, který je vychováván lidmi, kteří jsou plně informováni o práci vodicího psa a znají důvody svého podílu
  na výchově vodicího psa.

 • Pes, který je ve výcviku veden odborně fundovaným a kvalifikovaným cvičitelem. Profesionálem, který rozumí jak práci se psy, tak i práci s nevidomými lidmi. Odbornost cvičitele umožní pejskovi, aby prošel přípravou
  co nejpříjemněji a zároveň velmi efektivně.

 • Pes, který je šetrně předán správnému člověku a do prostředí, které odpovídá jeho povahovým vlastnostem
  a temperamentu, a je náležitě zacvičen se svým budoucím majitelem.

Eva Holubová

Jak toho dosáhnout?

Vytvořit podmínky vzdělávání vychovatelů a cvičitelů vodicích psů se zaměřením hlavně na etologii a učení zvířat. Sledovat nové trendy, spolupracovat s univerzitami.

Zajistit pro výcvik trvalý přísun zdravých, hodných a empatických zvířat, dobře zvladatelných a ovladatelných, u kterých je obzvláště třeba dbát na citlivý přístup v období přípravy. Dostatek takových psů je základem nabídky pro nevidomé klienty. Vlastní chov
s dostatečně širokou genetickou základnou, zdravotně kontrolovaný, odborně vedený je základem.

Zajistit pro výchovu štěňat i výcvik psů prostředí, které je pro psy přirozené, odpovídá vysokému standardu welfare (životní podmínky zvířat, řádné zacházení se zvířaty), zajistí spokojenost života zvířat i efektivnost výcviku. Stresová zátěž v jakékoli fázi přípravy komplikuje nejen život psa, ale i život budoucího majitele.

Zajistit vysokou úroveň odbornosti a vzdělání cvičitelů a pracovníků,
kteří jsou v kontaktu s nevidomými klienty v oborech týkajících se života se zrakovým postižením. Využívat současných vzdělávacích možností, stanovit si minimum pro každou profesi
v oblasti výcviku vodicích psů, spolupracovat s odbornými pracovišti
i univerzitami.

Naslouchat nevidomým lidem, věnovat velkou pozornost jejich přání, komunikovat s nimi o možnostech a schopnostech psů. Věnovat se osvětě
a zároveň se nechat co nejvíce informovat o životě
bez zraku a o potřebách nevidomých lidí.

Velkou část práce věnovat informování a vzdělávání nevidomých, kteří o vodicího psa žádají nebo o něm uvažují. Zajištění spokojeného společného života člověka a psa vyžaduje náležitou přípravu i výběr lidí, kteří vodicího psa dostávají.

Tým pracovníků

Výcvik vodicích psů pro nevidomé je v České republice na vysoké úrovni a má dlouholetou tradici. Dlouhé roky praxe a zkušeností máme za sebou i my, kdo se výcviku vodicích psů pod hlavičkou NF Mathilda věnujeme. Máme zkušenosti ze soukromé praxe i z práce ve velké výcvikové škole, desítky vycvičených a předaných psů, zkušenosti i vzdělání v práci s lidmi se zrakovým postižením.

Ing. Hana Jasenovcová
Vedoucí výcviku vodicích psů
Výcvikem vodicích psů se zabývá od roku 1989.Má za sebou desítky psů osobně vycvičených a předaných a na dalších se podílela za svého patnáctiletého působení ve Středisku výcviku vodicích psů (SVVP). Od roku 1997 tam působila jako vedoucí výcviku a od roku 2005 do 2012 jako ředitelka. Má veliké zkušenosti s posuzováním téměř čtyř set vycvičených psů v SVVP. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis, o.p.s.) a sociálního pracovníka. Je soudním znalcem se specializací Výcvik psů pro osoby se zdravotním postižením (www.jasenovcova.cz).

Hana Jasenovcová
Hana Hošková

Hana Hošková
Výcvikem vodicích psů se zabývá od roku 1996. Počet psů, které vycvičila a předala nevidomým klientům již dávno překročil stovku a zanedlouho bude atakovat druhou. Má veliké zkušenosti a její psi mají vždy vysoký standard a kvalitu výcviku. Od 1997 do 2012 pracovala v SVVP, kromě výcviku psů se věnovala i výuce nových, začínajících cvičitelů, v posledním roce pracovala jako vedoucí výcviku. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis o.p.s.) a pracovníka v sociální službě. Tři roky také pracovala v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s., kde se zabývala výukou prostorové orientace zrakově postižených osob.

Eliška Tyrolerová
Patří k nové generaci cvičitelů vodicích psů. V roce 2009 nastoupila do SVVP jako začínající cvičitelka a zůstala tam až do konce roku 2012. Do dnešního dne úspěšně vycvičila a předala desítky vodicích psů. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis o.p.s.) a pracovníka v sociální službě.

Eliška Tyrolerová
Linda Luksa

Mgr. Linda Luksa
Další zástupce mladé generace. V současné době již samostatně cvičí a předává psy nevidomým klientům. Intenzivně se věnuje i práci s nevidomými. Vystudovala obor Mezinárodní vztahy a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze a následně absolvovala magisterský program na Katedře studií občanské společnosti Univerzity Karlovy. Má u nás zásadní podíl na komunikaci se zahraničím. Zúčastňuje se mezinárodních konferencí, udržuje a rozvíjí kontakty s IGDF, EGDF a se zahraničními školami pro výcvik vodicích psů. Má rovněž kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis, o.p.s.) a pracovníka v sociální službě.

Daniela Vraspírová
Daniela je nejnovější posilou našeho týmu cvičitelek. První zkušenosti získávala jako úspěšná předvychovatelka štěňat. Její zájem o výchovu a výcvik vodicích psů, jakož i o práci s nevidomými a těžce zrakově postiženými, postupně přerostl v přesvědčení, zabývat se touto činností profesionálně. Koneckonců láska ke zvířatům a zájem o sociální práci jsou Daniele vlastní. Vystudovala Střední veterinární školu a v současné době ve studiu pokračuje na České zemědělské univerzitě v oboru Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty. Absolvovala také kurz Specifikace kontaktu, komunikace a průvodcovství nevidomých a slabozrakých. Od podzimu 2022 začíná pod dohledem zkušené kolegyně s výcvikem psů. A její nejbližší cíle? Stát se cvičitelkou vodicích psů a získat kvalifikaci instruktorky prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis, o.p.s.) a pracovnice v sociální službě.

Daniela Vraspírová