„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Společenské aktivity

Modelky s hraběnkou Mathildou

Nadační fond Mathilda pořádá každoročně různé společenské akce, které slouží nejen k setkávání nevidomých, ale i ke zvýšení povědomí veřejnosti o potřebách této skupiny lidí.Jmenujme např. letní soustředění pro majitele vodicích psů, které slouží k opakování a zdokonalování práce vodicích psů. Na vše celý týden dohlížejí naše instruktorky odborného výcviku. Rekondiční pobyty se konají v různých městech napříč celou ČR.

Dále pořádáme každoročně soutěž „Veselá Mathilda“, kde si závodníci /člověk a jeho vodicí pes/ mohou vyzkoušet dostat se z místa A do místa B dle itineráře, plní přitom různé úkoly a objevují se zde i prvky samostatné chůze s bílou holí. Soutěžící si tak poměří nejen svoje schopnosti, ale i schopnosti svého čtyřnohého pomocníka.

Díky akcím, jako jsou např. módní přehlídky nebo vytváření světových rekordů, mizí bariéry mezi světem vidících a nevidících. Snažíme se ukázat veřejnosti, že i navzdory svému handicapu žijí tito lidé plnohodnotným životem a umí překonávat i sami sebe.

Rekord je na světe
Společné focení-1. turnus Nová Paka

Veselá Mathilda

Veselá Mathilda – 5. ročník

Po nedobrovolné covidové pauze proběhl v sobotu 10. 6. 2023 již 5. ročník orientačního závodu pro nevidomé a jejich vodicí psy Veselá Mathilda, který jako vždy představil, co nevidomí účastníci a jejich čtyřnozí pomocníci dovedou, ale i to, co třeba trochu zapomněli nebo co by se mohlo vylepšit.

A protože jsme měli, bohužel, na organizaci závodu dost času, vybraly naše cvičitelky úplně novou lokaci. A tak naši závodníci tentokrát vyrazili na trať na Praze 9 v okolí ulice Freyova.

Základní tábor jsme založili v restauraci Pod kaštany U Balbinů, kde si mj. mohli hosté zakoupit výrobky našeho Mathelieru a kde byl i start závodu. Startovní pole bylo rozděleno na „před o“ a „po o“. Závodníci se za pomoci našich dobrovolnic naučili itinerář a poté startovali v cca 30 minutových intervalech. Na trase museli se svými psy plnit nejrůznější úkoly, zvládnout orientaci, vyhledat přechod, označit a vyjít schody, projít překážkovou dráhou, rozeznat nejrůznější předměty, hafani pak poslušnost a mnoho dalšího. To vše vždy za doprovodu některé z kvalifikovaných cvičitelek, které dbaly o závodníkovu bezpečnost a zároveň plnily úlohu přísných rozhodčích. Trasa byla náročná, avšak absolvována byla beze ztrát 😊. Soutěž zvládli veškeří závodníci a tak se dá říci, že vítězi byli vlastně všichni zúčastnění. Přesto měl závod i své skutečné vítěze tzv. „na bedně“. A tak tedy moc gratulujeme – 1. místo Pavla Flámová a její fenka Katty, 2. místo Slávek Schweiner a jeho Laco a 3. místo Tomáš Kadlec a jeho pes Uno.  Zároveň patří náš velký dík sponzorům akce, dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací, Tyfloservilu o.p.s. jenž připravil některé úkoly na trase a zcela jistě našim cvičitelkám, které celý průběh soutěže vymyslely a koneckonců všechny zúčastněné vodicí psy vycvičily.

Společně jsme také zavzpomínali na patronku fondu, paní hraběnku Mathildu Nostitzovou, která by se právě dnes dožila 87 let.

Pak už se všichni oddali volné zábavě. Obecně pak „napříč účastnickým spektrem“ vládl názor, že příští rok se sejdeme zase. Sportu zdar a 6. ročníku Veselé Mathildy zvlášť!

Veselá Mathilda – 4. ročník

Rok utekl jako voda a v sobotu 29. 6. 2019 proběhl již 4. ročník orientačního závodu Veselá Mathilda, který opět ukázal, co nevidomí účastníci a jejich čtyřnozí pomocníci umí, ale i to, co trochu zapomněli nebo co je třeba zdokonalit.

Letos čekalo na účastníky nejedno překvapení. Jelikož lokace Náměstí Míru hostila závod již 3x, rozhodl se organizační štáb pro radikální změnu a umístil konání ročníku 2019 na Kubánské náměstí a do jeho okolí, což bylo pro drtivou většinu závodníků prostředí zcela neznámé.

 

Závod probíhá v plném městském provozu
Vodicí pes vyhledal a označil schody
Zkouška poslušnosti

Na hodinový okruh vyrazil první ze zúčastněných se svým vodicím hafanem tradičně v 9 hodin, počínání obou ostražitě sledovala rozhodčí. Proběhli podél hotelu Mars, který se po dobu konání závodu stal naší útulnou základnou, navštívili blízkou cukrárnu, kde obdrželi kouzelnou hůlku. Po překonání přilehlé ulice vyhledali a zdolali schody vedoucí do místní banky, nato vyrazili k nedaleké frekventované komunikaci dělené tramvajovým pásem a po prokličkování vnitroblokem domů vyhledali blízký park, kde rozhodčí prověřila pomocí povelů závodníka poslušnost psa. Trasa dále pokračovala do parku na Kubánském náměstí, kde po propletení cestičkami následovalo překvapení druhé. Fantazie našich kamarádek z Tyfloservisu je při vymýšlení úkolů z oblasti „běžný život“ bezmezná, a tak nebyla nijak překvapující ani originalita letošního úkolu. Ten zněl jasně – odlétáte na dovolenou, odložte psa (po celou dobu plnění úkolu musí zůstat ležet na místě), posbírejte okolo ležící zavazadla a odeberte se k nedalekému odbavení. Odbavení se však ukázalo být tvrdým oříškem, bdělá celnice pojala podezření, že cestovatel pašuje v kufru drogy ukryté v jednom z kosmetických výrobků, který musel každý nevidomý závodník mezi obsahem zavazadla vyhledat. Po zjištění, že šlo o planý poplach, bylo třeba kufr opět úhledně sbalit. Protože by každý cestovatel měl mít jasno, kterou cílovou destinaci zvolil, musel pomocí několika indicií poznat, která země je jeho cílem. Celý úkol byl jedním úžasným zážitkem.

První skupina nevidomých závodníků absolvovala trasu a po obědě pokračovala druhá část startovního pole.

Všichni zdárně dokončili závod a nastalo vyhlášení výsledků. Letos se jej, k lítosti všech přítomných, nemohla zúčastnit zakladatelka a patronka Nadačního fondu Mathilda paní hraběnka Mathilda Nostitzová. Spojili jsme se s ní tedy alespoň telefonicky a vzájemně si popřáli vše dobré.

Pak už následovala volná zábava. Všichni se shodli na tom,
že příští ročník rozhodně nevynechají.

Vyhlášení výsledků

Veselá Mathilda – 3. ročník

Rok se s rokem sešel, a tak se v sobotu 16. 6. 2018 konal opět na Náměstí Míru a v jeho okolí již 3. ročník orientačního závodu Veselá Mathilda, který prověřil, jak nevidomí účastníci a jejich čtyřnozí pomocníci zvládají úskalí pohybu v městském provozu, orientaci v místě a prostoru, jakož i běžné situace, které přináší každodenní život.

Veselá Mathilda 2018 3.-chůze přes přechod.
Veselá Mathilda 2018 2.-chůze mezi překážkami.

První účastník se svým vodicím psem vyrazil na trasu za doprovodu bdělé rozhodčí v 9 hodin, a tak jako další, kteří jej následovali, vyhledali přechod pro pěší, obchod, v němž obdrželi odznak, symbolizující úspěšné splnění dílčího úkolu, našli vchod do pojišťovny, zastávku tramvaje. Poté prokličkovali parkem, v němž museli projít připravenou překážkovou dráhou, pak už je čekal další přechod přes frekventovanou komunikaci, objeveni supermarketu, čímž se již přiblížili k cíli. Ale to nebylo zdaleka všechno, co závodníky na trase čekalo. Tak jako v ročnících předešlých, připravila si děvčata z Tyfloservisu pro zápolící různé úkoly, jejichž úspěšné splnění mohlo výrazně vylepšit bodový zisk. A tak museli nevidomí závodníci rozpoznat několik různých vůní, srovnat řadu stejně velkých, avšak různě těžkých válečků podle hmotnosti, vložit baterie do budíku a uvést jej do chodu, přebrat po vzoru holoubků z pohádky o Popelce cizrnu a rýži, rozpoznat směr přicházejícího zvuku a rozvěsit v rozestupu 1 m prádlo na šňůru. Ufff.

Po obědě pokračoval závod a po jeho ukončení proběhlo společné focení.

Ale to už se přiblížilo vyhlášení výsledků, kterého se zúčastnila i paní hraběnka Mathilda Nostitzová, čímž zároveň umožnila všem přítomným popřát jí k narozeninám.

Závod skončil a nic nebránilo přejít do části méně oficiální a oddat se volné zábavě a zcela neformální konverzaci.

A kde se bude závodit za rok? Nechte se překvapit.

Veselá Mathilda 2018 1.-společné foto

Veselá Mathilda – 2. ročník

V sobotu 17. června 2017 se konal již 2. ročník soutěže „Veselá Mathilda“. I tentokrát se vše odehrávalo v Praze na Náměstí Míru a v jeho okolí. 

Nevidomí závodníci spolu se svými čtyřnohými pomocníky přijeli z různých koutů ČR, aby vzájemně poměřili svoje síly a schopnosti svých vodicích psů.

9

Trasa měla zhruba 800 m. Soutěžící chodili podle předem připraveného itineráře, který se před závodem museli naučit nazpaměť. Rozhodčí-cvičitelky bodovaly výkon vodicího psa – např. vyhledání schodů, přechodů, dveří, označování chodníků a obrubníků, odbočování na povel, vyhýbání se překážkám v běžném městském provozu. Hodnocena byla také spolupráce člověka a jeho vodicího psa.

Na trase se také plnily další úkoly, které si pro účastníky připravila děvčata z Tyfloservisu. Na jednom stanovišti měl závodník odložit psa, jít sám s bílou holí odvézt dětský kočárek s dítětem (panenkou) na určité místo a předat ho sociální pracovnici. Na dalším stanovišti bylo úkolem spárovat dvojice shodných předmětů (hmatové pexeso) ve dvouminutovém časovém limitu. Soutěžní trasa i jednotlivé úkoly velmi připomínaly situace z reálného života. Každý soutěžící měl na zvládnutí trasy a splnění úkolů maximálně hodinu. A body se při soutěži nejen získávaly, ale i odebíraly, takže to bylo opravdu napínavé.

11
10
12

Vítězkou letošního ročníku se stala Zuzana Kynclová s Grétou, na 2. místě byl Milan Melichar a jeho pes Witto a na 3. místě se umístil Jaroslav Trnka s Hebbi. Ve výsledkové listině naleznete umístění všech účastníků soutěže.

Výsledková listina

 1. Kynclová Zuzana a Gréta

 2. Melichar Milan a Witto

 3. Trnka Jaroslav a Hebbi

 4. Šulcová Petra a Fido

 5. Schweiner Mstislav a Laco

 6. Keleová Barbora a Dafne

 7. Klozová Andrea a Elysia

 8. Pikeš Jiří a Endy

 9. Mirga Roman a Pipsi

 10. Budil Ivo a Runa

 11. Holasová Michaela a Chagir

 12. Bohme Miroslav a Akim

 13. Dohelská Milena a Brigita

 14. Honzík Jiří a Lobby

 15. Hradecká Vanda a Erik

 16. Houšková Radka a Jerry

 17. Jeřábková Zdena a Elsa

15
2

Všem patří veliký dík!

Celá akce slouží i jako společné setkání lidí a jejich vodicích psů. Někteří zde potkají staré známé, jiní zase poznají nové přátele.

A zde je krátké video, kde uvidíte, jak to na akci vypadalo.

 

Veselá Mathilda – 1. ročník

V sobotu 14. května 2016 se konal 1. ročník orientační soutěže pro vodicí psy a jejich majitele “Veselá Mathilda“. Vše se odehrávalo v  Praze 2 na Náměstí Míru a v jeho blízkém okolí. Soutěžící chodili v terénu dle předem připraveného itineráře, bodoval se výkon vodicího psa (vyhledání přechodů, schodů, dveří, převedení přes vozovku, označování obrubníků, odbočování, vyhýbání se překážkám atd.) a spolupráce celé dvojice pes-člověk. Účastníci plnili na trase také další úkoly (např. přišívali knoflík, odhadovali vzdálenost či úhly).

Pruchod-prekazkami
Prisivani-knofliku-2
Odhad-vzdalenosti

Při soutěži se body odebíraly, ale bylo možné i body získávat, a tak se celé klání stávalo zábavnějším a napínavějším. Pracoval nejen vodicí pes, ale i člověk. Pro mnohé to byla výzva zkusit si něco, o čem leckdy ani netušili, že by sami zvládli.

Hrabenka-Mathilda-predava-ceny-01
Chuze-po-schodech
Hrabenka-a-senator-pri-vyhlasovani-vysledku1

Celá soutěž byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků za přítomnosti paní hraběnky Mathildy Nostitzové a pana senátora Milana Pešáka, který spolu se starostkou MČ Praha 2 paní Janou Černochovou akci zaštítil.

Vítězem letošního ročníku se stala Blanka Stará s Karmelkou, 2. místo obsadila Helena Kynzlová s Anny a na 3. místě skončila Petra Šulcová s Fidem. Ve výsledkové listině uvádíme umístění všech účastníků letošní soutěže.

Místo            Jméno účastníka             Jméno psa

1.                   Stará Blanka                     Karmela

2.                   Kynzlová Helena               Anny

3.                   Šulcová Petra                   Fido

4.                   Kynclová Zuzana              Gréta

5.                   Melichar Milan                  Pascal

6.                   Dohelská Milena               Brigita

7.                   Mirga Roman                    Pipsi

8.                   Moravcová Jana               Cejlon

9.                   Miklóš Emil                       Henja

10.                 Keleová Barbora              Dafne

11.                 Janečková Blanka            Pegi

12.                 Jeřábková Zdena             Elsa

13.                 Janová Barbora               Affi

14.                 Honzík Jiří                        Lobby-Lorán

15.                 Poloprutský Stanislav      Jimmy

Hlavním sponzorem byl Nadační fond Mathilda, dále Dobrá miska s.r.o.B&F s.r.o. a Plaček Pet Product s.r.o. Účastníci byli ubytováni v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily, který se nachází rovněž u Náměstí Míru.

Tato krásná akce posloužila nejen k poměření sil jednotlivých dvojic pes-člověk, ale i jako setkání lidí, kteří mají podobné zájmy, a k vytváření nových přátelství. Během večera panovala příjemná a veselá atmosféra, zazpívala nám i Blanka Janečková za klavírního doprovodu Tomáše Pavlána.

Podívejte se na naše krátké video ze soutěže. Doufáme, že se Vám bude líbit.

Děkujeme moc všem!

Veselá Mathilda na zkoušku

Začátkem léta 2015 se pod záštitou pana senátora Milana Pešáka konal na Bílé hoře nultý ročník orientační soutěže nevidomých a jejich čtyřnohých pomocníků. Celkem 21 nevidomých soutěžilo po celý den na náročné trase. Nejlépe ji zvládla Petra Dušková, která na slavnostním večeru převzala cenu z rukou patronky NF Mathilda paní hraběnky Nostitzové a členky správní rady paní Evy Holubové.

projekty-Vesela-Mathilda-2015-4
projekty-Vesela-Mathilda-2015-5-1