„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Co to stojí

Poslání NF Mathilda by nebylo možné naplňovat bez obětavé práce našich zaměstnanců, přátel a podpory našich partnerů. Jednotlivé aktivity NF jsou různě organizačně a finančně náročné a jsme přesvědčeni, že je nejen důležité, ale i nezbytné a poučné si tuto skutečnost uvědomit. Finance získáváme jak od našich partnerů, tak vlastními benefičními aktivitami, jako jsou různé aukce, prodejem vlastního kalendáře a řady doplňkových předmětů prostřednictvím eshopu, pořádáním benefičního golfového turnaje či galakoncertu ve Stavovském divadle.

Co tedy stojí naše projekty pro klienty?

Zatímco při pořádání společenských a kulturních akcí pro zrakově postižené se jedná o náklady v řádech tisíců korun, při organizování koncertů a pořízení hudebních nástrojů jde již o desetitisíce. Obdobné částky vyžaduje také vzdálená IT podpora nevidomých a pořádání speciálních kurzů.

Nejnákladnější je však pořízení, výchova a výcvik vodicích psů.

Minimální péče o jednoho psa zahrnuje jeho koupi, výcvik, kvalitní krmivo, pravidelné veterinární kontroly, náklady
na cvičitele, předání psa včetně výbavy potřebné pro práci vodicího psa a následnou péči o klienta – práci s klientem po předání psa, výuku tras, pomoc v období sžívání s mladým psem. Celý tento proces trvá 6 – 8 měsíců, přijde na téměř 300 tisíc korun a obvykle 90 % této částky proplácí po prokázání vynaložených nákladů úřady práce.

Čtení Braillova písma
Fenka labradora se svými štěňaty

Minimální péče o psa ovšem neodpovídá moderním trendům ve výcviku vodicích psů. Jsme v kontaktu se zahraničím, dodržujeme standardy Mezinárodní federace vodicích psů. Výcvik vodicích psů v NF Mathilda začíná vlastním chovem štěňat, který není státem nijak podporován a kde jen náklady na pořízení jedné chovné feny přesahují 25 tisíc euro. Krytí chovné feny, porody a odchovy štěňat, provoz porodny, zvýšené náklady na veterinární péči, to vše jsou finanční náklady, které jdou k naší tíži.

Dalším krokem je výchova štěňat od osmi týdnů do jednoho roku. Je to nepřekročitelné období socializace a přípravy malých štěňat na náročný výcvik vodicích psů. Celý proces výcviku jednoho psa se nám tím pádem protáhne téměř na dva roky a tím se opět zvyšují náklady. Navíc kdykoliv v období výchovy a výcviku se může stát, že je pes z důvodů zdravotních, nevhodnosti povahy či jiných stažen z výcviku a výcvik vodicího psa nedokončí. K této situaci bohužel nevyhnutelně dochází. Každý čtvrtý pes je z výchovy nebo výcviku vyřazen a v takovém případě stát nehradí žádné náklady spojené s tímto vyřazeným psem.

Ze standardů Mezinárodní federace vodicích psů vyplývá povinné vzdělávání instruktorů – cvičitelů vodicích psů. Každý náš cvičitel povinně prochází vzdělávacím kurzem instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých osob. Náklady na vzdělávání cvičitelů úřady práce také nehradí.

Ačkoli je tedy finanční podpora státu významná, je poskytována až po předání psa klientovi, tedy více než dva roky od započetí přípravy štěněte, a nepočítá s veškerými náklady, které moderní výcvik vodicích psů zahrnuje. Spolupráce s našimi partnery nám ale umožňuje kvalitu vycvičených vodicích psů stále zvyšovat.

Děkujeme všem, kteří nám v našem úsilí pomáhají!