„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Nevidomí hudebníci

Nadační fond Mathilda podporuje mladé nadané studenty hudby. A to studenty se zrakovým postižením. Protože fond pořádá v průběhu roku mnoho společenských akcí, může studentům nabídnout pravidelnou možnost vystoupení na těchto událostech, a to jak ve velkých sálech s orchestrem, tak i na komornějších akcích, jako jsou různé vernisáže, křty, aukce

Vystoupení smíšeného sboru ve Stavovském divadle

Na akcích NF Mathilda již měli možnost vystoupit

Ráchel Skleničková – klavír

Od narození nevidomá Ráchel se hře na klavír věnuje profesionálně od čtyř let. Vzdělávala se na osmiletém gymnáziu Jana Nerudy, na konzervatoři Jana Deyla, kde vystudovala klavír pod vedením MgA. Jany Köhlerové. V současné době ve studiu pokračuje na pražské HAMU. Absolvovala roční studijní stáž

na Sibeliově akademii ve finských Helsinkách. Ve svém oboru dosahuje vynikajících výsledků. Zúčastnila se několika soutěží, např. v květnu 2011 byla vybrána jako laureátka soutěže VSA Arts Washington D.C. Hrála na Pražském jaru a vystupuje na dalších festivalech klasické hudby, koncertech a benefičních akcích. V roce 2019 natáčela s Miroslavem Žbirkou píseň Čistý svet ve slavném londýnském studiu Abbey Road. Když necvičí na piano, ráda ve volném čase čte, sportuje a často navštěvuje kulturní akce (koncerty, divadlo)

 

Rachel Skleničková

Martin David – flétna

Flétnista Martin David vystudoval Konzervatoř
Jana Deyla u profesorky Mgr. Magdalény Hegerové. Za sebou má mnoho koncertních úspěchů, např. vystoupení se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, s komorním orchestrem Pražské konzervatoře a s komorním orchestrem Berg (Španělský sál Pražského hradu). Účastnil se mezinárodního festivalu ve Varšavě s názvem “Chopin in classical and modern”.
Martin David

Miroslav Orság – baryton

Narodil se ve Vsetíně v roce 1989. Hudbě se věnuje intenzivně od svých čtyř let. Navštěvoval ZUŠ v Karolínce, kde se učil hře na zobcovou flétnu, klavír a zpěv. Posléze složil přijímací zkoušky na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, nyní je posluchačem 4. ročníku. Jako hlavní obor studuje klasický sólový zpěv ve třídě u prof. Daniely Štěpánové-Šimůnkové. Jeho druhým oborem je akordeon, který studuje u prof. Romana Malého. Zúčastnil se několika pěveckých soutěží, například mezinárodní Písňové soutěže Bohuslava Martinů, kde v roce 2007 získal 1. cenu a cenu Beno Blachuta, v roce 2008 Soutěže konzervatoří v Pardubicích, kde získal 2. cenu a v roce 2010 opět Soutěže konzervatoří v Pardubicích, kde získal 1. cenu a zvláštní cenu za interpretaci písně A. Dvořáka. V roce 2009 vystoupil společně s Petrou Musilovou na koncertě Filharmonie Hradec Králové, s Českým rozhlasem natočil výběr z Biblických písní A. Dvořáka. Byl vybrán na vystoupení pořádaná Kanceláří prezidenta republiky, např. při návštěvě britského prince Charlese… Pravidelně koncertně vystupuje a úzce spolupracuje s ČT, kde vzniká dokument o jeho dosavadním životě.

 
Miroslav Orság a Petra Musilová

Eva Blažková – flétna

Vystudovala sólový zpěv a hru na flétnu na konzervatoři Jana Deyla. V současné době pokračuje ve studiu zpěvu na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Oběma oborům se věnuje od dětství a dosahuje v nich vynikajících výsledků. V roce 2011 zahrála na koncertě tria Prisma. Dále v roce 2013 vystoupila spolu s Anežkou Kufovou za doprovodu Talichovy komorní filharmonie v rámci abonentní řady tohoto předního českého tělesa. V roce 2017 měla možnost účinkovat na koncertě Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Obecním domě za řízení Radka Baboráka.

Pravidelně se účastní mistrovských kurzů ve hře na flétnu i ve zpěvu, mezi jinými můžeme zmínit metodické a interpretační kurzy Letní flétny v Českých Budějovicích, kurzy zaměřené na interpretaci barokní hudby v Kuníně, interpretační kurzy Hudba bez hranic, aj.

Na poli pěveckém se prezentuje na koncertním pódiu i v soutěžích. Mezi poslední úspěchy patří koncert s Pardubickou komorní filharmonií. Pravidelně účinkuje na akcích NF Mathilda, přičemž zatím posledním vystoupením tohoto druhu byl koncert S jarem za ruku 2019, kde měla možnost hrát s významným kytaristou Štěpánem Rakem.

Eva Blažková

Jakub Blažek – zobcová flétna, foukací harmonika

Jakub se začal věnovat hře na různé nástroje již od předškolního věku. Nejvíc ho zaujal jednak saxofon, jednak nejrůznější typy foukacích harmonik. Než na klasickou hudbu se více zaměřuje na jazz a blues. Diatonická harmonika, na níž tvoří své bluesové improvizace, se v současné době stala jeho srdeční záležitostí.

Jakub Blažek

Petra Musilová – soprán

Vystudovala zpěv na Konzervatoři Jana Deyla v Praze ve třídě profesorky Daniely Štěpánové – Šimůnkové a následně se pod vedením profesora Leonarda De Lisi zaměřila na studium komorního repertoáru na Státní konzervatoři L. Cherubiniho v italské Florencii. Zúčastnila se i mnoha mistrovských kurzů (E. Marton, A. Carangelo, M. Blahušiaková, S. Kelling, R. Schubert, P. Holden, M. Štryncl), včetně kurzu „Fyziologie a psychologie správného dýchání“ (E. Giussani).

Vystoupila s různými českými orchestry (Pražská komorní filharmonie, Filharmonie Hradec Králové, Symfonický orchestrKarlovy Vary, Plzeňská filharmonie, Czech virtuosi) pod vedením významných dirigentů (L. Svárovský, A. S. Weiser, J. Drs, D. Chaudhuri, O. Vrabec), zúčastnila se několika domácích i mezinárodních festivalů (Festival Dante2021, Svatováclavské slavnosti, Mezinárodní festival B. Martinů, Tribuna komorní písně), byla členkou souboru zaměřeného na interpretaci soudobé hudby (Ensemble Dallapiccola) a pěveckého sboru (Coro Foné). Pravidelně vystupuje na nejrůzn ěj&scar on;ích benefičních koncertech (Leontinka, Konto bariéry, SONS).

Je laureátkou několika mezinárodních soutěží (Mezinárodní soutěž slabozrakých a nevidomých hudebníků, Mezinárodní pěvecká soutěž J. Duška).

V současné době vyučuje zpěv na ZUŠ v Poděbradech a v Novém Strašecí, zpívá s vokálním souborem Collegium 419, který se zaměřuje na interpretaci staré hudby, a věnuje se též sólové koncertní činnosti.
(Převzato z www.musilova-soprano.wbs.cz se souhlasem autorky.)

Petra Musilová a Miroslav Orság

Makabara – zpěv

Pod názvem Makabara se skrývá dívčí vokální trio, které tvoří Marie Vostatková (1. soprán), Kateřina Uličná (2. soprán) a Barbora Janová (alt), absolventky konzervatoře Jana Deyla. Soubor, který vznikl v r. 2004, má v repertoáru české lidové písně, spirituály, hebrejské písně, skladby soudobých autorů (Zdeněk Šesták, Zdeněk Lukáš, Jiří Doubek, Jiří Pavlica) a v neposlední řadě i písně populární. „Neměly jsme v úmyslu založit nějaké vokální trio, ale situace tomu tak chtěla a naše hlasy vedle sebe zněly tak přirozeně, že jsme se tomu začaly věnovat více“, sdělují interpretky v jednom z rozhovorů. Odrazovým můstkem bylo vítězství v prestižní mezinárodní soutěži mladých hudebníků (Young Soloist Awards) v USA v roce 2007. Na tento úspěch navazovalo několik koncertů ve Spojených státech (Washington, Houston, Baltimore atd.). Trio pravidelně vystupující na domácích pódiích též příležitostně spolupracuje se sopranistkou Zdenou Kloubovou, s dirigen­tem Debasishem Chaudhurim, Plzeňskou filharmonií a dalšími.

Makabara

Marek Duda – trombon

Od raného dětství viděl hůře než ostatní. Nastoupil do klasické základní školy v Plzni. Tam vydržel pouze 4 roky. V roce 2002 přešel na školu pro děti se zrakovým postižením v Plzni. Zde se seznámil s mluvícími počítači pro nevidomé, s pomůckami orientačními a také se sportem pro zrakově postižené. Učaroval mu goalball a showdown. Goalballu se věnuje dosud a to závodně. V roce 2007 nastoupil na Hotelovou školu, kde se učil kuchařem. Ve škole měl domluven speciální režim. V této době se mu začal postupně zhoršovat zrak. Ve třetím ročníku mu lékařka zakázala přístup do kuchyně pro jeho vlastní bezpečnost. Škola mu umožnila pokračovat ve studiu s individuálním plánem. V průběhu dvou let na nástavbě se zrak opět zhoršil. Proto si pořídil vodícího psa Chelsea. V roce 2012 úspěšně složil maturitu. Od mala se věnoval hudbě, a tak volba, co dělat dál, byla jasná. Konzervatoř pro zrakově postižené v Praze. Tam v současné době úspěšně studuje obor hra na trombon.

Marek Duda

Tomáš Pavlán – klavír

Jazzový klavírista Tomáš Pavlán se věnoval hře na různé nástroje už od útlého dětství. Absolvoval pražskou konzervatoř Jana Deyla, kde vystudoval akordeon, klarinet a klavír. Poté vyučoval v hudební škole Music-Art hudební teorii, hru na flétnu, klarinet a zejména klávesové nástroje. Současně hrál v jazzových klubech a při různých příležitostech kromě Čech také v Holandsku a hlavně v Německu v okolí Bonnu. V roce 2001 nahrál autorské CD s názvem V rohu čtyř uší. Vystupuje na několika albech Jiřího Dědečka, spolupracoval také s Ester Kočičkovou a Lubomírem Nohavicou. Je obdivovatelem a interpretátorem Jaroslava Ježka. Po přestávce, ve které se věnoval především vývoji počítačových systémů pro nevidomé, se vrátil na pódia jazzových podniků. Setkáte se s ním mimo jiné na benefičních koncertech NF Mathilda.

Tomáš Pavlán

Roman Schenk – klavír

Narodil se roku 1976 a od roku 1992 studoval Konzervatoř Jana Deyla v Praze, obor klavír ve třídě Ivy Skalákové a klarinet u Jiřího Urbana. Již během studia měl příležitost vystupovat na mnoha koncertech v Čechách i v zahraničí (Švédsko). Roku 2000 získal čestné uznání na IX. Mezinárodní soutěži zrakově postižených hudebníků v Praze. Studium na konzervatoři zakončil roku 2000 absolventskou zkouškou z obou oborů. V současné době pedagogicky působí na Konzervatoři Jana Deyla. V koncertní činnosti pokračuje i po ukončení studia, a to jak sólově, tak i v duu s houslistou Janem Štěpánem, profesorem Deylovy konzervatoře. Účinkoval i na koncertech studentů a pedagogů, které byly vysílány Českým rozhlasem 3 Vltava v cyklu pořadů „Vltava live“. V roce 2002 vystupovali společně s Janem Štěpánem na několika koncertech festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. V prosinci téhož roku přednesl Beethovenův první klavírní koncert ve Španělském sále Pražského hradu za doprovodu Komorního orchestru pražských symfoniků s dirigentem Tomášem Netopilem. V listopadu 2003 vystoupil se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně pod vedením Maria Košika.

Martin Jozífek– klavír

Již od dětství inklinoval ke stylům jako jazz a blues. Jako jeden z mála těžce zrakově postižených pro své studium zvolil jazzovou konzervatoř Jaroslava Ježka, kde volil hned dva obory: klasický klavír a klavír jazzový. Kromě interpretace nejrůznějších autorů klasické hry se též věnuje vlastní jazzové improvizaci. Pro NF Mathilda zatím koncertoval roku 2018 na tradičním benefičním koncertu ve Stavovském divadle.

Mário Bihári – zpěv, klavír, akordeon

Jazzový klavírista Tomáš Pavlán se věnoval hře na různé nástroje už od útlého dětství. Absolvoval pražskou konzervatoř Jana Deyla, kde vystudoval akordeon, klarinet a klavír. Poté vyučoval v hudební škole Music-Art hudební teorii, hru na flétnu, klarinet a zejména klávesové nástroje. Současně hrál v jazzových klubech a při různých příležitostech kromě Čech také v Holandsku a hlavně v Německu v okolí Bonnu. V roce 2001 nahrál autorské CD s názvem V rohu čtyř uší. Vystupuje na několika albech Jiřího Dědečka, spolupracoval také s Ester Kočičkovou a Lubomírem Nohavicou. Je obdivovatelem a interpretátorem Jaroslava Ježka. Po přestávce, ve které se věnoval především vývoji počítačových systémů pro nevidomé, se vrátil na pódia jazzových podniků. Setkáte se s ním mimo jiné na benefičních koncertech NF Mathilda.

Mário Bihári

Blanka Janečková – zpěv

Stylům jako soul a RNB propadla už v útlém dětství. Kvůli trvalým problémům s hlasivkami se nemohla věnovat zpěvu na profesionální úrovni, to ji však neodradilo a zpívala si alespoň pro radost. V hlasovém zdokonalování Došla tak daleko, že byste ji od amerických soulových zpěváků a zpěvaček jen stěží rozeznali. Široké veřejnosti se ukázala v soutěži Hlas Československa, kde ve dvojici s Martinem Svátkem zabodovali v užším výběru a svým výkonem ohromili nejen porotu, ale i diváky. V současné době se věnuje péči o svou početnou rodinu a vystupuje příležitostně, zejména na benefičních a klubových akcích.