„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Jak získat mluvicí PC a telefon

Každý, kdo má těžké zrakové postižení (charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu), si může ze zákona o poskytování dávek zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka úřadu práce posoudí jako srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Pro těžce zrakově postižené se tak otvírá cesta ke získání státního příspěvku na kupř. mluvicí PC či telefon, což jsou bezesporu pomůcky nákladné, ale i na pomůcky méně nákladné (zde však musíte počítat s tím, že úřad práce nemusí po posouzení vašeho příjmu příspěvek na levnější pomůcku přiznat).

Počítač s hlasovým výstupem je přizpůsoben potřebám zrakově postižených a stal se již zcela samozřejmou a nepostradatelnou pomůckou. Slouží k získávání informací, ke vzdělávání, ke kontaktům s okolím. Často je mluvicí PC využit jako pracovní pomůcka těžce zrakově postiženého. Stále se ale náklady na jeho pořízení pohybují dosti vysoko.

Mobilní telefon, uzpůsobený potřebám těžce zrakově postižených, je dnes rovněž běžnou a často používanou pomůckou. Slouží nejen ke všem dnešním rozmanitým formám komunikace, ale i k získávání informací a díky bohatým možnostem navigačních funkcí i k orientaci. Bohužel i takový telefon je cenově náročný a příspěvek státu je tak velmi vítanou pomocí.

Chystáte se některou z takových pomůcek pořídit a uvítali byste informace o jejich možnostech, využitelnosti nebo technických parametrech?  I zde vám NF Mathilda rád pomůže. Přijďte se, ještě před pořízením, poradit do našeho Centra technické podpory. Zde můžete s jedním z našich pracovníků (kteří jsou sami zcela nevidomí a léta tyto pomůcky aktivně využívají) probrat své představy, potřeby a prostě vše, co vás k této problematice zajímá. Zjistíte, že se vaše rozhodování stane jistějším a kvalitnějším. Těšíme se na vás.

Formulář žádosti o zvláštní pomůcku zde:  Žádost o příspěvek na mluvicí PC a telefon
Pracovníci Centra technické podpory:

Tomáš Pavlán
mobil: 602 331 994
pavlan@mathilda.cz

Jiří Zadražil
mobil: 602 331 995
zadrazil@mathilda.cz