„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Sociální rehabilitace

Mnoho dospělých lidí se zrakovým postižením zvládne svůj běžný život úplně bezvadně a bez nějaké zvláštní podpory okolí. Rozhodně však naprostá většina takto postižených lidí alespoň někdy pomoc potřebuje a ráda přivítá. A největší pomocí pak pro ně bývá, když jim dobře informovaný a náležitě vzdělaný člověk – instruktor sociální rehabilitace přiblíží jejich možnosti.

 
Kniha v Braillově písmu
Jde to i s monitorem

Ukáže jim, co všechno jsou lidé se zrakovým postižením schopni dokázat. Mohou spolu vybrat vhodné pomůcky, které později dotyčnému život v mnoha ohledech usnadní, mohou se naučit správně a efektivně používat bílou hůl, aby si později klient sám mohl dojít nakoupit či něco vyřídit. Seznámí se společně s jinými metodami čtení a psaní, když zrak už na to „normální“ nestačí. Společně mohou probrat, jaké má klient problémy ve vlastní domácnosti a vymyslet případné úpravy domova. Instruktor může pohovořit i s lidmi z klientova nejbližšího okolí a případně je samotné navést, jak situaci, obtížnou jistě pro všechny strany, lépe zvládat.

 

Zkrátka existují u nás naštěstí organizace, které s tímhle vším dokáží lidem se zrakovým postižením pomoci. A takovým organizacím se zase snaží pomáhat NF Mathilda. Ať už příspěvkem na speciální výukovou kuchyni, nebo dokonce na koupi auta – aby se instruktoři dostali i za těmi klienty, kteří nežijí jen na hlavních trasách.

 

Takovouto spřízněnou organizací je i obecně prospěšná společnost Tyfloserviss níž dlouhodobě rozvíjíme spolupráci. Jí jsme také v prosinci 2015 předali námi financovanou speciálně upravenou cvičnou kuchyni pro klienty z Ústí nad Labem a v roce 2019 dva osobní automobily pro klienty z jihočeského a jihomoravského regionu.

Holubová ve speciálně upravené kuchyni pro těžce zrakově postižené