„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Kdo jsme

Nadační fond Mathilda (dále též NF) vznikl v roce 2010 a jeho posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhledáváme, podporujeme a realizujeme smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustřeďujeme se jednak na projekty, které napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. Také se zabýváme výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají nepostradatelnými pomocníky. Vytváříme i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

Mathilda Nostitzová s psími kamarády

NF Mathilda se jmenuje podle své patronky a zakladatelky,  hraběnky Mathildy Nostitzové. Podrobnější informace o paní Mathildě jsou na stránce Patronka.

Nosnou myšlenkou NF je propojování tří skupin lidí – těch, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří pomáhat chtějí a s těmi, kteří vědí, jak na to. Vzhledem k omezené finanční podpoře ze strany státu se nadační fond zabývá i benefičními aktivitami, které kromě získávání finančních prostředků také seznamují veřejnost s problematikou zrakově postižených.

Nadační fond Mathilda se zabývá především následujícími činnostmi pro těžce zrakově postižené:
  • pořízením (vlastním chovem, nákupem, ), výchovou a výcvikem vodicích psů
  • podporou zejména mladých hudebních interpretů formou organizování koncertů, na nichž vystupují, a koupí kvalitních hudebních nástrojů
  • vzdálenou IT podporou a pořádáním speciálních počítačových kurzů
  • vydáváním zvukového časopisu a péčí o databázi elektronických knih
  • v rámci projektu Mathelier pořádáme kurzy hmatového modelování, nejen pro zrakově postižené, ale i pro vidící veřejnost
  • v našem 3D studiu vytváříme pomocí 3D tisku nejrůznější modely předmětů či staveb, což umoňńuje nevidomým seznámit se s jejich podobou hmatem
  • pořádáním řady setkání a společenských akcí pro zrakově postižené

 

Více informací o výše uvedených projektech včetně řady fotografií ilustrujících atmosféru jednotlivých akcí naleznete na stránce Projekty.

V NF pracují především lidé nevidomí nebo lidé s vážnou zrakovou vadou. NF také spolupracuje s řadou přátel, kteří jej podporují na dobrovolném základě. Příkladem za všechny budiž naše milá kamarádka Eva Holubová. Spolupracujeme také s týmem cvičitelů vodicích psů, bez nichž bychom nemohli plnit jedno z hlavních poslání NF, tj. výchovu a výcvik vodicích psů. Při plnění tohoto poslání se opíráme i o různé partnery jak z komerční, tak z neziskové, respektive státní a municipální sféry. Přehled našich významných partnerů naleznete na stránce Partneři.