„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

VÍTÁME VÁS NA NOVÉM WEBU NADAČNÍHO FONDU MATHILDA

Vážení příznivci Nadačního fondu Mathilda, milí přátelé!
Dovolte nám, abychom vás s velkou radostí přivítali na našich nových webových stránkách. I přes nepříznivou situaci, která nám již takřka rok nedovoluje pořádat řadu akcí, setkání či edukativních programů pro naše zrakově postižené klienty i veřejnost, se naše práce nezastavila. Mnohé činnosti pokračují – výcvik vodicích psů a jejich předávání nevidomým, rozvoj digitální knihovny, tvorba časopisu, podpora nevidomých hudebníků a mnohé další. Velmi nám však chybí potkávat se s vámi a osobně vás seznamovat s naší činností. A tak jsme si řekli, že je na čase po letech změnit tvář našeho webu a alespoň touto cestou poslat vzkaz, jak velmi nám na kontaktu s vámi záleží. Doufáme, že vás nová grafická podoba potěší a bohatost obsahu poskytne podrobné informace o činnosti a fungování našeho nadačního fondu.

V souvislosti s dnešním slavnostním dnem zahájení provozu našeho nového webu je na místě poděkovat těm, kteří se zrodem a výrobou stránek zcela nezištně pomohli – náš dík proto patří paní Evě Holubové, která se stala tváří webu a průvodkyní po něm, panu Janu Altnerovi za krásné fotografie a v neposlední řadě společnosti Sprinx Consulting s.r.o., zastoupené panem Ing. Lubošem Novákem, která stránky navrhla a vytvořila. Moc děkujeme! A teď už neváhejte a vydejte se brouzdat našimi stránkami.