„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Veselá Mathilda – 3. ročník

V sobotu 16. června 2018 se konal již 3. ročník soutěže „Veselá Mathilda“. I tentokrát se vše odehrávalo na Náměstí Míru a v jeho okolí.

Nevidomí závodníci spolu se svými čtyřnohými pomocníky přijeli z různých koutů ČR, aby vzájemně poměřili svoje síly a schopnosti svých vodicích psů.

Trasa měla zhruba 800 m. Soutěžící chodili podle předem připraveného itineráře, který se před závodem museli naučit nazpaměť. Rozhodčí-cvičitelky bodovaly výkon vodicího psa – např. vyhledání schodů, přechodů, dveří, označování chodníků a obrubníků, odbočování na povel, vyhýbání se překážkám v běžném městském provozu.

Na trase se také plnily další úkoly, které si pro účastníky připravili pracovníci Tyfloservisu. Na jednom stanovišti bylo úkolem srovnat válečky dle hmotnosti, rozpoznat čichem určité potraviny nebo dát do budíku baterie a zprovoznit ho. Na druhém stanovišti se ukázalo, jaký má kdo odhad vzdáleností a to jak při rozmisťování kolíčků na šňůře, tak i odhad vzdálenosti dle sluchu.

Soutěžní trasa i jednotlivé úkoly velmi připomínaly situace z reálného života. Hodnocena byla zvláště spolupráce člověka a jeho vodicího psa. A každý soutěžící měl na zvládnutí trasy a splnění úkolů maximálně hodinu. Body se při soutěži nejen získávaly, ale i odebíraly, takže to bylo opravdu napínavé.

Vítězkou letošního ročníku se stala Jana Moravcová s Cejlonem, na 2. místě byla Zuzana Kynclová s Grétou a na 3. místě se umístil Mstislav Schweiner a jeho pes Laco.

Po celý den byla s námi i paní hraběnka Mathilda Nostitzová, která se účastnila i slavnostního vyhlášení výsledků soutěže.

Celou akci zaštítila paní starostka městské části Praha 2 Jana Černochová.

Všem, kteří se podíleli na této akci patří veliký dík!


Sponzoři akce:

NF Mathilda, Dobrá miska, Pet-Center, Calibra, Hunter, Prádelna Kyselý, Yoggies, Mapes, Kotaniy, Nestlé, Chemek – laboratoře, Herbamedicus, Manufaktura, SCANN-quilt

Všem patří veliký dík!

Celá akce slouží i jako společné setkání lidí a jejich vodicích psů. Někteří zde potkají staré známé, jiní zas poznají nové přátele.