„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAŠEHO MATHELIERU PŘILÁKALO ŘADU HOSTŮ

Umožnit těžce zrakově postiženým tvůrčí seberealizaci a zároveň zdokonalit jejich jemnou motoriku a představivost – to byly hlavní cíle při rozhodnutí vybudovat atelier hmatového modelování, který pod názvem Mathelier začal v omezeném měřítku fungovat v létě loňského roku. Spolu s ním jsme zahájili provoz 3D studia. Jelikož zkušební období proběhlo k naprosté spokojenosti a epidemická situace se zklidnila, mohlo se 30. června 2021 uskutečnit slavnostní zahájení činnosti obou tvůrčích dílen, které značnou měrou rozšiřují možnosti, jak u nevidomých a těžce zrakově postižených rozvíjet poznávání a uměleckou tvorbu.

Moderování akce se ujal pan Alexander Hemala. Činnost atelieru představila našim hostům paní Alice Horná, vysvětlila tvůrčí postupy i metody, kterými pod rukama (a to doslova, neboť jiných nástrojů se neužívá) nevidomých vznikají krásná keramická díla. Zajímavé propojení tvorby keramiky, známé již od dob pravěku s nejmodernější technikou 3D tisku nastínil přítomným ředitel NF Mathilda pan Luboš Krapka. Kromě toho, že 3D studio umožňuje svojí produkcí nevidomým a těžce zrakově postiženým seznámit se s neobvyklými předměty, hmatem si prohlédnout věhlasné stavby či podobu známých osobností, umožňuje nám vytvářet inspirativní předměty, busty apod., které následně klienti Mathelieru používají jako hmatové předlohy pro svoji keramickou tvorbu.

To však zdaleka není vše, náš atelier je přístupný i vidící veřejnosti, která si může vyzkoušet vlastní tvorbu bez použití zraku a pouze za pomoci vlastních rukou. Popřejme tedy atelieru i studiu hodně spokojených klientů i spoustu krásných výtvorů.

 

Naši hosté poslouchají povídání o Mathelieru

 

I pod rukama nevidomých může vznikat krásná keramika