„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

S jarem za ruku 2018

V úterý 22. května se konal již 17. ročník benefičního koncertu S jarem za ruku, který pořádal Nadační fond Mathilda spolu s Tyfloservisem.

Tentokrát se vše odehrávalo v Sukově síni Rudolfina, které je v současnosti sídlem České filharmonie. Jako každoročně se ujal moderování Mgr. Martin Kupka. V první části slavnostního večera promluvil ředitel společnosti Tyfloservis PhDr. Josef Cerha, který udělil „Zvoneček vděčnosti“. Letos si toto ocenění převzal Ing. Miloš Svárovský, který se specializuje na výrobu bílých holí pro všechny kategorie těžce zrakově postižených. Tuto pomůcku vyrábí nejen pro potřeby českých zákazníků, ale vyváží je i do celého světa. Pan Svárovský je dlouholetým spolupracovníkem a podporovatelem Tyfloservisu.

Poté vystoupil nevidomý zpěvák Mário Bihári, jehož zvučný hlas se nesl celým sálem. Zazpíval několik českých i romských písní ze svého repertoáru, přitom se i sám doprovázel na klávesy.

Milým překvapením pro všechny diváky bylo vystoupení Mária Biháriho společně s Pavlem Šporclem.

Houslový virtuoz Pavel Šporcl vévodil druhé části slavnostního večera. Zazněly skladby od Johana Sebastiana Bacha, od Paganiniho, ale i skladby z vlastní tvorby tohoto známého umělce.

Koncert se konal pod záštitou Ministra zahraničních věcí Martina Stropnického a paní hraběnky Mathildy Nostitzové.

Všichni umělci vystoupili bez nároku na honorář!

Celá akce byla uspořádaná jako poděkování všem sponzorům a podporovatelům, kteří Mathildě i Tyfloservisu celoročně pomáhají.

Velmi děkujeme všem!