5Y8A9531_edited.jpg
 

Pro přidělení příspěvku na pořízení vodicího psa Úřadem práce podle místa bydliště jsou dané podmínky dle zákona 329/2011 Sb. Postup
při podávání žádosti o příspěvek domluvíme v NF Mathilda s každým klientem individuálně – hlavně termín podání žádosti, dokumenty potřebné k žádosti i případný doplatek na pořízení psa přidělený Úřadem práce.

Jak získat vodicího psa

Zásadní pro spokojenost budoucích majitelů vodicích psů je péče o ně v době, kdy si u nás o pejska požádají.
V našem týmu jsou momentálně tři kvalifikovaní instruktoři prostorové orientace a samostatného pohybu,
kteří s každým zájemcem proberou jeho individuální potřeby. Pokud se domluvíme na tom, že máme pro zájemce vhodného pejska, příprava na předání psa bude probíhat po celou dobu přípravy psa. Během výcviku psa je možné se setkávat a průběžně probírat všechna potřebná témata od výživy a péče o psa až po speciální povely potřebné
pro komunikaci se psem. Při těchto kontaktech se vzájemně poznají budoucí majitel, cvičitel i pes. Cvičitel bude dobře znát prostředí, ve kterém se žadatel o pejska pohybuje, jeho tempo chůze i všechny potřeby. Budoucí majitel psa pozná jeho povahu, chování v různých situacích, ovladatelnost a přizpůsobivost. Pejsek si při setkáních zvykne
na svého nového člověka a při předání už pro něj nebude úplně cizí.

Budoucí vodicí pes - zatím v předvýchově

Vedoucí výcviku vodicích psů:

Ing. Hana Jasenovcová
mobil: 733 515 799
jasenovcova@mathilda.cz

Jak získat mluvicí PC a telefon

Každý, kdo má těžké zrakové postižení (charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu), si může ze zákona
o poskytování dávek zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka úřadu práce posoudí jako srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.


Pro těžce zrakově postižené se tak otvírá cesta ke získání státního příspěvku na kupř. mluvicí PC či telefon, což jsou bezesporu pomůcky nákladné, ale i na pomůcky méně nákladné (zde však musíte počítat s tím, že úřad práce nemusí po posouzení vašeho příjmu příspěvek na levnější pomůcku přiznat).

Počítač s hlasovým výstupem je přizpůsoben potřebám zrakově postižených a stal se již zcela samozřejmou
a nepostradatelnou pomůckou. Slouží k získávání informací, ke vzdělávání, ke kontaktům s okolím. Často je mluvicí PC využit jako pracovní pomůcka těžce zrakově postiženého. Stále se ale náklady na jeho pořízení pohybují dosti vysoko.

Mobilní telefon, uzpůsobený potřebám těžce zrakově postižených, je dnes rovněž běžnou a často používanou pomůckou. Slouží nejen ke všem dnešním rozmanitým formám komunikace, ale i k získávání informací a díky bohatým možnostem navigačních funkcí i k orientaci. Bohužel i takový telefon je cenově náročný a příspěvek státu je tak velmi vítanou pomocí.

Chystáte se některou z takových pomůcek pořídit a uvítali byste informace o jejich možnostech, využitelnosti nebo technických parametrech?  I zde vám NF Mathilda rád pomůže. Přijďte se, ještě před pořízením, poradit do našeho Centra technické podpory. Zde můžete s jedním z našich pracovníků (kteří jsou sami zcela nevidomí a léta tyto pomůcky aktivně využívají) probrat své představy, potřeby a prostě vše, co vás k této problematice zajímá. Zjistíte,
že se vaše rozhodování stane jistějším a kvalitnějším Těšíme se na vás.

 


Formulář žádosti o zvláštní pomůcku zde:  Žádost o příspěvek na mluvicí PC a telefon

Pracovníci Centra technické podpory:

Tomáš Pavlán
mobil: 602 331 994
pavlan@mathilda.cz

Jiří Zadražil
mobil: 602 331 995
zadrazil@mathilda.cz

 
 

Jak se stát čtenářem knihovny

Mezi skoro 500 čtenářů Digitální knihovny zrakově postižených se můžete zařadit snadno a rychle a získáte tím přístup ke knihám, časopisům, odborným publikacím i jiným materiálům, které jsou zde klientům k dispozici.

Zde najdete formulář pro registraci. Po ověření e-mailu se Vám ozve pracovník knihovny a domluví s Vámi podrobnosti. Mimo jiné bude požadovat scan průkazu ZTP.

Pracovník knihovny:

Jiří Škrába
mobil: 603 421 054

knihovna@mathilda.cz

 

Jak odebírat časopis

V současnosti Nadační fond Mathilda vydává jeden audio časopis ve formátu mp3  –  Jeden svět.

Chcete-li se přihlásit k jeho odběru, pošlete nám e-mailem krátkou a jednoduchou zprávu s Vaší e-mailovou adresou na info@mathilda.cz. Zde Vám také rádi zodpovíme případné dotazy.

Jak modelovat potmě

Zdá se vám to jako protimluv? Ne, ne. V našem Mathelieru vás pod odborným vedením výtvarnice paní Alice Horné přesvědčíme, že to jde a budete překvapeni, jak úchvatná díla budou pod vašima rukama vznikat. Ale nejen nevidomí či těžce zrakově postižení mohou zkusit beze zraku kouzlit s hlínou. Máte zrak sokolí a také byste si chtěli zkusit, jaké to je, tvořit keramiku bez zraku? Vy všichni, kteří máte zájem poškádlit múzu, neváhejte a kontaktujte náš Mathelier.

Pracovník Mathelieru:

 

Alice Horná

mobil: 724 148 084

horna@mathilda.cz