„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

PŘEJEME KRÁSNÝ A ŠŤASTNÝ ROK 2022

Milí přátelé, příznivci Nadačního fondu Mathilda!
Blíží se nový rok 2022 a s ním i přání, aby se život nás všech vrátil do normálu a pandemie odešla do „věčných lovišť“. Doufejme, že následující rok nám ukáže vlídnější tvář a budeme se zase moct setkávat bez omezení, odložit náhubky a pobíhat volně bez vodítka různých nařízení. A tak nám dovolte popřát vám v novém roce štěstí, zdraví a splnění všech přání.

Váš tým NF Mathilda