„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

PŘEDALI JSME CENU MATHILDY NOSTITZOVÉ

21. března 2023 Včera zazněl avizovaný tradiční Koncert pro Mathildu, který se tradičně uskutečnil v historických prostorách Stavovského divadla. Návštěvníci se tak mohli zaposlouchat do krásné hudby v podání nevidomé flétnistky Evy Blažkové a následně si spontánně zazpívat s legendou české hudby – kapelou Čechomor. V tento slavnostní den však ve Stavovském divadle nezněla jen hudba.

Zástupce managementu ČSOB, našeho generálního partnera, odevzdal Nadačnímu fondu Mathilda symbolický šek na částku vybranou prostřednictvím dárcovských programů banky. Moc děkujeme.

Bylo nám rovněž ctí v průběhu večera předat Cenu Mathildy Nostitzové pro rok 2023. Jejím laureátem se stal pan Jiří Mojžíšek, který ji obdržel za celoživotní přínos v oblasti pomoci těžce zrakově postiženým. Pan Mojžíšek, sám nevidomý, se po celou svoji profesní kariéru zabývá vývojem software pro zrakově postižené, který významně pomáhá nevidomým zvládat mnoho činností a žit tak plnohodnotný život. Kupříkladu je autorem programu pro převod notových zápisů do braillského notopisu. Gratulujeme a děkujeme.