„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Patronka

Hraběnka Mathilda Nostitzová

Mathilda Nostitzová (12. 6. 1936 – 20. 7. 2021) se narodila v Plané u Mariánských Lázní jako nejstarší dcera hraběte Karla Nostitze-Rienecka. I když se její předkové hlásili k české národnosti, poté, co se komunisté dostali k moci, donutili její rodinu opustit v červnu 1948 Československo. V roce 1970 se Mathilda Nostitzová provdala za italského diplomata a doprovázela ho při jeho působení v řadě zemí světa. Od roku 2006 do roku 2015 byl velvyslancem Suverénního řádu maltézských rytířů v ČR. Přestože paní hraběnka žila od svých 12 let v zahraničí, vždy se aktivně zajímala o situaci doma, kam se mohla vrátit až po roce 1989. Následně pobývala střídavě v Čechách a v Itálii.

Mathilda Nostitzová
Mathilda Nostitzová s manzelem doma
Paní hraběnka Nostitzová víc než 25 let pomáhala lidem se zrakovým postižením a za tuto svou činnost obdržela i několik prestižních ocenění. Podařilo se jí za tu dobu osobně podpořit mnoho projektů, uspořádat celou řadu významných společenských událostí a přispět i značnou finanční částkou na aktivity, které přímo pomáhají nevidomým a slabozrakým. Její činnost je příkladem empatie a výjimečného osobního nasazení ve prospěch skupiny občanů s těžkým zdravotním postižením.

Jméno paní hraběnky Mathildy Nostitzové se zcela pochopitelně pravidelně objevovalo v souvislosti se všemi akcemi a projekty, které realizuje Nadační fond Mathilda, jehož byla spoluzakladatelkou a patronkou. Sama říkala:

 

„Pomoc není otázkou peněz, ale srdce.“


Možná se ptáte, jak to vlastně všechno začalo?
Proč se paní Mathilda věnovala právě pomoci nevidomým? Mnoho zajímavých informací naleznete pod odkazem na článek pro Hospodářské noviny z listopadu 2018.

 

Paní Mathilda se senátorem Milanem Pešákem