„Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením.“

Na tradičním benefičním koncertě pro Mathildu opět zářily hvězdy

Ve středu 3. dubna se již po deváté zaplnilo Stavovské divadlo návštěvníky benefičního koncertu pro Mathildu. Ani tentokrát na něm paní hraběnka Mathilda Nostitzová nechyběla a společně s ní převzal záštitu nad koncertem také velvyslanec Spolkové Republiky Německo Dr. Christoph Israng. Hudební výběr, který na letošním koncertě zazněl, byl opravdu různorodý. Jako první vystoupila za klavírního doprovodu Antona Aslamase nevidomá sopranistka Isabelle Eberhardt. Následoval posluchačům již známý romský nevidomý zpěvák a všestranný hudebník Mário Bihári. Jeho pěvecký výkon doprovázený brilantní hrou na akordeon byl skutečně strhující.

Na koncertě se tradičně sešli významní dárci NF Mathilda, ale také ti, jež NF Mathilda podporuje, tedy zrakově postižení hudebníci a organizace, jež těmto lidem pomáhají. Za zrakově postižené umělce zmiňme právě Mária Biháriho, jemuž NF Mathilda přispěla částkou 130000 na nákup elektronického akordeonu. Za organizace pomáhající zrakově postiženým můžeme zmínit Tyfloservis o. p. s. Automobil, od něhož symbolické papírové klíče přímo na pódiu převzal ředitel Tyfloservisu PhDr. Josef Cerha, bude sloužit klientům z Jihočeského kraje a významně dopomůže k tomu, aby se nevidomí i v tomto regionu stali samostatnějšími a tím vedli plnohodnotnější život.

Slavnostní příležitosti koncertu využil i generální partner našeho nadačního fondu, ČSOB, aby představil nový typ služby platné od 15.4.2019, díky které její klienti mohou ještě více pomáhat nevidomým: V případě držitelů kreditní Premium karty půjde na účet nadačního fondu z každé provedené platby 0,1 %, přičemž stejným dílem přispěje i ČSOB a Mastercard, čímž se příspěvek ztrojnásobí. Pro více informací klikněte sem:

https://www.csob.cz/portal/-/tz190415a

Hlavním hudebním hostem večera byl zpěvák Richard Müller. O tom, že s touto volbou bylo obecenstvo navýsost spokojené, svědčí mimo jiné i fakt, jak si společně s ním notovalo jeho nejoblíbenější hity, přičemž při posledním přídavku všichni nemohli než souhlasit, že „Štěstí je krásná věc“. Závěrem nezbývá než konstatovat, že koncert se jako vždy vydařil na jedničku, a poděkovat všem účinkujícím za výkony a nasazení a všem přátelům NF Mathilda za přízeň a celoroční podporu. Děkujeme vám všem.