Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

S Jarem za ruku 2019

eva_blaºková_a_µt-pán_rakflétnistka_eva_blaºkováV úterý 21. května, opět po dvou letech, hostilo ministerstvo zahraničí, konkrétně Černínský palác, návštěvníky již 18. koncertu S jarem za ruku, který pod záštitou ministra zahraničí Tomáše Petříčka a paní hraběnky Mathildy Nostitzové spolupořádaly NF Mathilda a Tyfloservis o. p. s. Moderace se tentokrát ujal ředitel Tyfloservisu PhDr Josef Cerha. Letos se o umělecký zážitek postarala nevidomá flétnistka Eva Blažková, která v první části koncertu přednesla čtyři skladby pro sólovou flétnu G. F. Telemanna. Ve druhé části koncertu svoji kytaru, ale i svůj hlas, rozezněl profesor pražské AMU, kytarový virtuoz Štěpán RAk, který v úvodu svého vystoupení pozval na pódium ke společné hře i Evu Blažkovou. Před vystoupením obou umělců bylo již tradičně předáno ocenění, tj. „zvoneček vděčnosti“, jež si tentokrát odnesla forenzní psycholožka PhDr. Štěpánka Tůmová, jež s Tyfloservisem dlouhodobě spolupracuje a k jeho činnosti přispívá jak svou osobní iniciativou, tak lidskou a finanční podporou. Paní Štěpánka Tůmová dostala příležitost promluvit na koncertě několik slov, jimiž mimo jiné vyjádřila svůj vděk za přátelství s NF Mathilda a s Tyfloservisem a ochotu k případné další spolupráci.

klavírní_virtuos_µt-pán_rakPaní hraběnka Mathilda Nostitzová se tentokrát koncertu zúčastnit nemohla, proto se její role ujal ředitel NF Mathilda Luboš Krapka, který společně s ředitelem firmy Galop s.r.o. využili slavnostní příležitosti k tomu, aby pracovníkům Tyfloservisu předali věcný dar, klíče od nového služebního vozu.

Tímto bychom chtěli poděkovat nejen PhDr. Štěpánce Tůmové, společnosti Galop s.r.o., společnosti Bayer, hospodě U Vystřelenýho oka a generálnímu partnerovi NF Mathilda ČSOB, ale i dalším sponzorům a drobným dárcům za finanční pomoc, díky níž se nákup mohl zrealizovat. Právě zásluhou vás všech Tyfloservis značně zkvalitní svou terénní práci v regionech a snadno se dostane do místa bydliště všech klientů, ať už nevidomých či ztrácejících zrak, kterým pomáhá s nácvikem samostatného pohybu či sebeobsluhy. Moc vám všem děkujeme jak za vaši pomoc a podporu, tak i za účast na koncertě, jenž, jak věříme, byl pro vás příjemným a zajímavým kulturním zážitkem.

µt-pánka_tàmová_obdrºela_zvoneƒek_vd-ƒnostilubot_krapka_p²edává_klíƒ_od_nového_automobilu