Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Kdo jsme

Nadační fond Mathilda (dále též NF) vznikl v roce 2010 a jeho posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhledáváme, podporujeme a realizujeme smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustřeďujeme se jednak na projekty, které napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. Také se zabýváme výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají nepostradatelnými pomocníky. Vytváříme i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

Paní Mathilda má gerbery rádaNF Mathilda se jmenuje podle své patronky a zakladatelky, hraběnky Mathildy Nostitzové. Podrobnější informace o paní Mathildě jsou na stránce Patronka.

Nosnou myšlenkou NF je propojování tří skupin lidí – těch, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří pomáhat chtějí a s těmi, kteří vědí, jak na to. Vzhledem k omezené finanční podpoře ze strany státu se nadační fond zabývá i benefičními aktivitami, které kromě získávání finančních prostředků také seznamují veřejnost s problematikou zrakově postižených.

Nadační fond Mathilda se zabývá především následujícími činnostmi pro těžce zrakově postižené:

  • pořízením (nákupem, vlastním chovem), výchovou a výcvikem vodicích psů
  • podporou zejména mladých hudebních interpretů formou organizování koncertů, na nichž vystupují, a koupí kvalitních hudebních nástrojů
  • vzdálenou IT podporou a pořádáním speciálních počítačových kurzů
  • vydáváním zvukového časopisu a péčí o databázi elektronických knih
  • pořádáním řady setkání a společenských akcí pro zrakově postižené

Více informací o výše uvedených projektech včetně řady fotografií ilustrujících atmosféru jednotlivých akcí naleznete na stránce Projekty.

V NF pracují především lidé nevidomí nebo lidé s vážnou zrakovou vadou. NF také spolupracuje s řadou přátel, kteří jej podporují na dobrovolném základě. Příkladem za všechny budiž naše milá kamarádka Eva Holubová. Spolupracujeme také s týmem cvičitelů vodicích psů, bez nichž bychom nemohli plnit jedno z hlavních poslání NF, tj. výchovu a výcvik vodicích psů. Při plnění tohoto poslání se opíráme i o různé partnery jak z komerční, tak z neziskové, respektive státní a municipální sféry. Přehled našich významných partnerů naleznete na stránce Partneři.

Naše dobrá duše Eva Holubová s týmem cvičitelek a pejsky ve výcviku

Jakékoli dotazy k naší činnosti, možnostem vzájemné spolupráce nebo i dobré nápady adresujte, prosím, na našeho ředitele, pana Luboše Krapku, který Vám ochotně odpoví.