Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Jeden svět 04-2020

»Jeden svět

Kromě digitální knihovny určené nevidomým a slabozrakým osobám podporuje NF Mathilda také vydávání časopisů. V současnosti nabízíme ve zvukové podobě dvouměsíčník "Jeden svět", jehož nová i archivní čísla si lze bezplatně stáhnout z těchto stránek. Cílem tohoto periodika je přiblížit problematiku nevidomých a slabozrakých lidí z co možná nejširšího úhlu všem zájemcům o ni a přispívat tak nejen k vědomí, že i s těžkou zrakovou vadou nebo úplnou ztrátou zraku se dá plnohodnotně žít, ale i k pochopení skutečnosti, že jsme všichni součástí jednoho světa, jen k jeho vnímání máme odlišné možnosti. Zatímco ostatní periodika zabývající se v České republice problematikou nevidomých a slabozrakých míří pouze do jejich řad, časopis Jeden svět se svým určením celé široké veřejnosti stává projektem ojedinělým. Jiří Mayer – redaktor mobil: 774 564 599 jedensvet@mathilda.cz Minulá čísla časopisu Jeden svět jsou dostupná níže a po kliknutí se začnou stahovat.
Dosud vyšlá čísla časopisu:


Archiv: 2020 | 2019