Veselá Mathilda – 2. ročník

V sobotu 17. června 2017 se konal již 2. ročník soutěže „Veselá Mathilda“. I tentokrát se vše odehrávalo v Praze na Náměstí Míru a v jeho okolí.

Nevidomí závodníci spolu se svými čtyřnohými pomocníky přijeli z různých koutů ČR, aby vzájemně poměřili svoje síly a schopnosti svých vodicích psů.

Trasa měla zhruba 800 m. Soutěžící chodili podle předem připraveného itineráře, který se před závodem museli naučit nazpaměť. Rozhodčí-cvičitelky bodovaly výkon vodicího psa – např. vyhledání schodů, přechodů, dveří, označování chodníků a obrubníků, odbočování na povel, vyhýbání se překážkám v běžném městském provozu. Hodnocena byla také spolupráce člověka a jeho vodicího psa.

Na trase se také plnily další úkoly, které si pro účastníky připravila děvčata z Tyfloservisu. Na jednom stanovišti měl závodník odložit psa, jít sám s bílou holí odvézt dětský kočárek s dítětem (panenkou) na určité místo a předat ho sociální pracovnici. Na dalším stanovišti bylo úkolem spárovat dvojice shodných předmětů (hmatové pexeso) ve dvouminutovém časovém limitu. Soutěžní trasa i jednotlivé úkoly velmi připomínaly situace z reálného života. Každý soutěžící měl na zvládnutí trasy a splnění úkolů maximálně hodinu. A body se při soutěži nejen získávaly, ale i odebíraly, takže to bylo opravdu napínavé.

Vítězkou letošního ročníku se stala Zuzana Kynclová s Grétou, na 2. místě byl Milan Melichar a jeho pes Witto a na 3. místě se umístil Jaroslav Trnka s Hebbi. Ve výsledkové listině naleznete umístění všech účastníků soutěže.

Výsledková listina

 1. Kynclová Zuzana a Gréta

 2. Melichar Milan a Witto

 3. Trnka Jaroslav a Hebbi

 4. Šulcová Petra a Fido

 5. Schweiner Mstislav a Laco

 6. Keleová Barbora a Dafne

 7. Klozová Andrea a Elysia

 8. Pikeš Jiří a Endy

 9. Mirga Roman a Pipsi

 10. Budil Ivo a Runa

 11. Holasová Michaela a Chagir

 12. Bohme Miroslav a Akim

 13. Dohelská Milena a Brigita

 14. Honzík Jiří a Lobby

 15. Hradecká Vanda a Erik

 16. Houšková Radka a Jerry

 17. Jeřábková Zdena a Elsa

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se účastnila paní hraběnka Mathilda Nostitzová. O příjemnou atmosféru se postarala i country kapela Bílé Skály.


Celou akci zaštítila starostka MČ Praha 2 paní Jana Černochová. Moc děkujeme!

Hlavním sponzorem byl Nadační fond Mathilda a dále: Dobrá miskaPetCenterCalibraHunter a Prádelna Kyselý.

Všem patří veliký dík!

Celá akce slouží i jako společné setkání lidí a jejich vodicích psů. Někteří zde potkají staré známé, jiní zase poznají nové přátele.

A zde je krátké video, kde uvidíte, jak to na akci vypadalo

Veselá Mathilda – 1. ročník

V sobotu 14. května 2016 se konal 1. ročník orientační soutěže pro vodicí psy a jejich majitele “Veselá Mathilda“. Vše se odehrávalo v  Praze 2 na Náměstí Míru a v jeho blízkém okolí. Soutěžící chodili v terénu dle předem připraveného itineráře, bodoval se výkon vodicího psa (vyhledání přechodů, schodů, dveří, převedení přes vozovku, označování obrubníků, odbočování, vyhýbání se překážkám atd.) a spolupráce celé dvojice pes-člověk. Účastníci plnili na trase také další úkoly (např. přišívali knoflík, odhadovali vzdálenost či úhly).

Při soutěži se body odebíraly, ale bylo možné i body získávat, a tak se celé klání stávalo zábavnějším a napínavějším. Pracoval nejen vodicí pes, ale i člověk. Pro mnohé to byla výzva zkusit si něco, o čem leckdy ani netušili, že by sami zvládli.

Celá soutěž byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků za přítomnosti paní hraběnky Mathildy Nostitzové a pana senátora Milana Pešáka, který spolu se starostkou MČ Praha 2 paní Janou Černochovou akci zaštítil.

Vítězem letošního ročníku se stala Blanka Stará s Karmelkou, 2. místo obsadila Helena Kynzlová s Anny a na 3. místě skončila Petra Šulcová s Fidem. Ve výsledkové listině uvádíme umístění všech účastníků letošní soutěže.

Místo            Jméno účastníka             Jméno psa

1.                   Stará Blanka                     Karmela

2.                   Kynzlová Helena               Anny

3.                   Šulcová Petra                   Fido

4.                   Kynclová Zuzana              Gréta

5.                   Melichar Milan                  Pascal

6.                   Dohelská Milena               Brigita

7.                   Mirga Roman                    Pipsi

8.                   Moravcová Jana               Cejlon

9.                   Miklóš Emil                       Henja

10.                 Keleová Barbora              Dafne

11.                 Janečková Blanka            Pegi

12.                 Jeřábková Zdena             Elsa

13.                 Janová Barbora               Affi

14.                 Honzík Jiří                        Lobby-Lorán

15.                 Poloprutský Stanislav      Jimmy

Hlavním sponzorem byl Nadační fond Mathilda, dále Dobrá miska s.r.o.B&F s.r.o. a Plaček Pet Product s.r.o. Účastníci byli ubytováni v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily, který se nachází rovněž u Náměstí Míru.

Tato krásná akce posloužila nejen k poměření sil jednotlivých dvojic pes-člověk, ale i jako setkání lidí, kteří mají podobné zájmy, a k vytváření nových přátelství. Během večera panovala příjemná a veselá atmosféra, zazpívala nám i Blanka Janečková za klavírního doprovodu Tomáše Pavlána.

Podívejte se na naše krátké video ze soutěže. Doufáme, že se Vám bude líbit.

Děkujeme moc všem!

Veselá Mathilda na zkoušku

Začátkem léta 2015 se pod záštitou pana senátora Milana Pešáka konal na Bílé hoře nultý ročník orientační soutěže nevidomých a jejich čtyřnohých pomocníků. Celkem 21 nevidomých soutěžilo po celý den na náročné trase. Nejlépe ji zvládla Petra Dušková, která na slavnostním večeru převzala cenu z rukou patronky NF Mathilda paní hraběnky Nostitzové a členky správní rady paní Evy Holubové.