Mezi nejvýznamnější patří výchova a výcvik vodicích psů, každoroční galakoncert ve Stavovském divadle, vydávání vlastního kalendáře
s tématikou vodicích psů a benefiční akce na podporu mladých talentovaných nevidomých umělců. Aktivity NF Mathilda zahrnují i další oblasti jako je sociální rehabilitace, IT podpora či počítačové kurzy
pro zrakově postižené. Významnou součástí je i společenský život
a pravidelná setkání klientů NF Mathilda.

Nadační fond Mathilda společně se svými klienty, přáteli, partnery i širokou veřejností organizuje a řadu aktivit cílených na podporu zrakově postižených osob.

Většiny aktivit se účastní také patronka NF Mathilda, paní hraběnka Mathilda Nostitzová, která významnou mírou přispívá ke spolupráci s partnery a širokou veřejností. Díky našim přátelům si můžete prohlédnout také řadu zajímavých momentek a fotografií, které jsou k náhledu u detailních popisů jednotlivých projektů.

 

O projektech

 

Vodicí psi

MATHILDA JE ČLENEM MEZINÁRODNÍ FEDERACE VODICÍCH PSŮ POD JMÉNEM MATHILDA GUIDE DOGS

IGDFLogojpg
IGDF-certifikat2.jpg

International Guide Dog Federation – IGDF vznikla v roce 1989 a v současné době má více než 90 členských organizací, škol pro výcvik vodicích psů,
které prostřednictvím výcviku a předávání vodicích psů poskytují služby lidem se zrakovým postižením po celém světě.
Členství v IGDF umožňuje školám pro výcvik vodicích psů, připojit se ke komunitě organizací, které poskytují služby lidem se zrakovým postižením podle nejvyšších standardů kvality.
IGDF usnadňuje sdílení znalostí a zkušeností členských škol a nabízí pomoc novým i stávajícím školám, které se chtějí stále zlepšovat.
Cílem činnosti IGDF je zkvalitňování bezpečného a nezávislého pohybu lidí se zrakovým postižením s vodicím psem po celém světě.
Členská škola je oprávněna používat logo IGDF, jako symbol nejvyšší kvality.
Členstvím v IGDF jsme splnili podmínku zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a jsme oprávněni předávat vodicí psy zrakově postiženým klientům v České republice.
Výcvik vodicích psů zajišťuje servisní organizace Mathilda, z.s.

 

Spokojený pes i klient

Z dlouholetých zkušeností víme, že pro úspěšné soužití nevidomého člověka a jeho vodicího psa je důležitý správný výběr psa pro konkrétního klienta, klidná, důsledná a naplněná příprava obou a hlavně spokojený člověk a spokojený pes.

Spokojený klient

Ve dvojici člověk a jeho vodicí pes je to vždy člověk, kdo určuje, jak se jejich společný život bude vyvíjet. Člověk musí tedy být dostatečně poučený a na roli majitele a uživatele vodicího psa náležitě připravený. Vodicí pes vždy zůstává psem se všemi psími vlastnostmi, které mu patří. Je to pes vychovaný, vzdělaný
a připravený na práci průvodce. Skvělým partnerem pro svého pána se stane jen tehdy, když povahové vlastnosti psa zapadají do života člověka přesně podle jeho potřeb. Jen vzájemné pochopení a souhra lidských a psích vlastností můžou být základem spokojeného společného života člověka a jeho psa.

jsme-dobri.jpg

Spokojený pes

To je pejsek, který je ve své roli průvodce nevidomého „jako ryba ve vodě“, dělá svou práci ochotně a rád.
Jeho pracovní výkon je vyrovnaný, pes je spolehlivý v různorodých situacích. Spokojený vodicí pes je pro svou úlohu předurčen vrozenými povahovými vlastnostmi, je důsledně a citlivě vychován a řádně vycvičen. Musí to být pes, kterému je společnost člověka více než příjemná, přiměřeně jemný a přizpůsobivý, psychicky vyrovnaný, dobře ovladatelný. Zároveň ovšem pes rozhodný a pracovitý, musí zvládat i velmi rušná prostředí a komplikované situace. Musí být schopen a ochoten přijmout, že má na starost nejen sám sebe, ale i svého lidského partnera.

5Y8A9790.jpg

Vlastní chov

Pro výcvik potřebujeme trvalý zdroj zdravých a povahově vyrovnaných štěňat. Udržujeme dlouholetou spolupráci s chovateli v tuzemsku
i zahraničí, kteří mají zdravé chovy a splňují náročné parametry zaručující perspektivu kvalitních vodicích psů. Nároky na zdravotní stav, povahu
a ostatní předpoklady pro výcvik jsou ovšem tak vysoké, že jen málo chovů je schopno veškerá kritéria splnit.

to-je-nadeleni-300x225.jpg

Proto jsme se před lety vydali cestou vlastního chovu.

Základem jsou kontakty a spolupráce se zahraničními školami, které se chovem vodicích psů zabývají. Děkujeme
za spolupráci hlavně Výcvikové škole pro vodicí a asistenční psy z Bratislavy. Skvělé psy z chovu této školy cvičíme
a předáváme našim klientům a máme radost, že z tohoto chovu vzešla i naše první chovná fena Liffi, která je dnes již zasloužilou maminkou a po 4 vrzích si v současné době užívá již jen slastný život domácího mazlíčka. Naše další chovná fenka Abbie se k nám přestěhovala z ostrova Malta a pochází z chovu školy MGDF (Malta Guide Dog Foundantion). Má za sebou již dvoje krásná štěňátka a dělá nám jen radost. Fenka Vida k nám přicestovala
ze španělské školy vodicích psů FOPG (La Fundación ONCE del Perro Guía) a věříme, že i ona přivede na svět krásná štěňátka, ze kterých vychováme kvalitní vodicí psy. Z našeho vlastního chovu vzešla chovná fenka Chica, která se v současné době připravuje na mateřské povinnosti. Kritéria chovné feny splnila i naše další budoucí psí mamina Olivia, kterou nám, spolu s chovným psem Oscarem, věnovalo francouzské chovné centrum vodicích psů CESECAH (Centre d’Etude, de Sélection et d’Elevage de Chiens guides d’Aveugles et autres Handicapés).
Náš druhý chovný pes Bonifác má předky v několika velkých školách vodicích psů, jako je GEB (Guiding Eyes for the Blind) Leader Dogs ze Spojených států amerických a také v chovném centru Velké Británie The Guide Dogs for the Blind Association. Děkujeme.

Máme kvalitní vlastní zázemí pro porody i bohaté zkušenosti s odchovem štěňat. Na rozvoji a kvalitě chovu budeme dále intenzivně pracovat.

 

Výchova štěňat

Budoucí vodicí pes - zatím v předvýchově

Současná doba je velmi dynamická, uspěchaná, a prostředí,
ve kterém se pohybujeme, je také takové. Pro lidi se zrakovým postižením je náročné se v plném provozu měst bezpečně pohybovat. Pes-průvodce je jim v tom velkým pomocníkem, zjednodušuje a zklidňuje společné cesty. Aby tomu tak bylo, musí se pejsek v městském zmatku vyznat. Základem úspěšného
a spokojeného vodicího psa je tedy náležitá příprava od nejútlejšího věku.

 

Výchova štěněte je období, které je pro budoucnost pejska nesmírně důležité. Během prvního roku života se nejlépe pozná, jaké povahové vlastnosti pejsek má, kde je jeho slabé místo, v čem naopak vyniká. I zdraví rostoucího štěněte je průběžně pod dohledem. Vstřebat vše, co město přináší, pohybovat se v hlučném prostředí, mezi spoustou lidí, auty, zvuky, pachy, cestovat dopravními prostředky, to vůbec není pro malé štěně přirozené,
ale pro jeho budoucí poslání je to nutné. Výchova štěněte obvykle začíná odstavem od feny (7-8 týdnů) a končí nástupem štěněte do výcviku (okolo 12 měsíců).

 

Jsou i pejsci, se kterými se setkáme během jejich mládí. Mají všechny předpoklady pro budoucí poslání, vyrůstali ve známém prostředí, jsou zdraví a jsou ještě dostatečně mladí, aby si v pohodě zvykli na nový způsob života.

 

V obou případech je dostatečný prostor na poznání mladých psů, na důsledné sledování jejich povahy a zdraví.
A pokud jakoukoli zásadní podmínku nesplní, jsou z procesu přípravy vodicího psa „vyřazeni“. To pro ně znamená, že prožijí život „domácích mazlíčků“ a nestanou se z nich průvodci nevidomých.

10641095_1497889533796518_24990907182147
 

Výcvik vodících psů

Naše výcviková škola je malá, věnujeme se domácímu výcviku a psi jsou součástí našich domácností. Spokojenost psů je na vysoké úrovni, stejně tak jako naše znalost jejich povah, a to až do podrobností. Nemáme sice výcvikové centrum, ale máme zázemí pro výcvik, kde může být i větší skupina psů najednou, psi se otrkají ve vzájemném chování. Velký důraz klademe na povahové vlastnosti psů pro výcvik. Máme ideální podmínky pro jemné, empatické
a dobře zvladatelné psy. Dokážeme rozlišit potřebnou energii psa pro výcvik, přiřadit ho k vhodnému majiteli, připravit psychicky i fyzicky otužilého psa, ochotného vykonávat pro svého majitele to, co se ve výcviku naučil. Dodáme kompletní informace o kladných i záporných vlastnostech každého psa, vysvětlíme, co na něj platí a co naopak nemá rád.

Během výchovy a výcviku pes prochází průběžným veterinárním dohledem a zdravotními testy. Průběžný veterinární dohled nad štěňaty i dospělými psy provádí MVDr. Zbyněk Lonský. Zásadní jsou rentgenová vyšetření loketních
a kyčelních kloubů, vyšetření očního pozadí, laboratorní testy a kastrace.

5Y8A9755.jpg

Dlouholeté zkušenosti nejen naše, ale i našich tuzemských
a zahraničních kolegů nám pomáhají při výběru plemene
i konkrétních psů pro výcvik. Základem jsou dnes nejvíce používaní, spolehliví, dobře ovladatelní a pohodoví retrívři, hlavně labradorský retrívr a jeho blízký příbuzný zlatý retrívr. Chtěli bychom oživit výcvik v České republice oblíbených
a v minulosti hodně používaných německých ovčáků. Nebráníme se ani výcviku jiných vhodných plemen. Důležité je, aby konkrétní jedinec pro výcvik odpovídal povahovými vlastnostmi, temperamentem, ovladatelností a zdravotním stavem daným podmínkám.

jedeme-krasne.jpg

Aby byl pes na svou roli průvodce dobře připraven, musí mít na výuku všech dovedností dostatek času. Doba výcviku se pohybuje od šesti do devíti měsíců tak, aby byl pes při předání ve věku minimálně 18 měsíců a maximálně 36 měsíců.

Výcvik vodicích psů má od roku 2012 jasně daná pravidla zákonem 329/2011 Sb. a dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. musí vodicí pes zvládat 34 dovedností, které z něj dělají průvodce nevidomého člověka. Ukončení výcviku probíhá závěrečným testem, kde pes prokáže, že zvládá bezpečně všechny dovednosti.


Test probíhá na předem neznámé trase, kde pes provede svého cvičitele, který je po celou dobu testu bez zrakové kontroly. Pro přezkoušení psů je v našem týmu zkušený posuzovatel a soudní znalec.

Pravidly a podmínkami pro výcvik jsou pro nás standardy Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation – IGDF)

 

Příprava klienta a předání

Zásadní pro spokojenost budoucích majitelů vodicích psů je péče o ně v době, kdy si u nás o pejska požádají.
V našem týmu jsou tři kvalifikovaní instruktoři prostorové orientace a samostatného pohybu, kteří s každým zájemcem proberou jeho individuální potřeby a požadavky. Nejsou výjimečné situace, kdy zařazujeme psa do výcviku
až na základě poptávky klienta, a to hlavně v případech, kdy má klient specifické požadavky. Doba čekání na předání psa se odvíjí právě od naší možnosti vyhovět požadavkům klienta na konkrétní vlastnosti, plemeno, pohlaví, barvu psa.
V momentě, kdy se domluvíme na tom, že máme pro zájemce vhodného pejska, příprava na předání psa bude probíhat po celou dobu jeho výcviku. Během výcviku psa je možné se setkávat a průběžně probírat všechna potřebná témata
od výživy a péče o psa až po speciální povely potřebné pro komunikaci se psem. Při těchto kontaktech se vzájemně poznají budoucí majitel, cvičitel i pes. Cvičitel bude dobře znát prostředí, ve kterém se žadatel o pejska pohybuje,
jeho tempo chůze i všechny potřeby. Budoucí majitel psa pozná jeho povahu, chování v různých situacích, ovladatelnost a přizpůsobivost. Pejsek si při setkáních zvykne na svého nového člověka a při předání už pro něj nebude úplně cizí.

Během výcviku psa klient požádá Úřad práce v místě bydliště o příspěvek
na pořízení vodicího psa. Pro přidělení příspěvku jsou dané podmínky dle zákona 329/2011 Sb. Postup při podávání žádosti o příspěvek domluvíme
s každým klientem individuálně. Hlavně termín podání žádosti, dokumenty potřebné k žádosti i případný doplatek na pořízení psa přidělený Úřadem práce.

Samotné předávání časově přizpůsobíme možnostem klienta a potřebám pejska, aby příprava na nový život v novém prostředí probíhala co nejefektivněji. Se psem přijede cvičitel přímo do místa bydliště klienta a podle předem domluveného plánu začne výuka potřebných tras. Cvičitel se ubytuje někde v okolí bydliště klienta a zůstává obvykle 5 dní na základní výuku.
V případě potřeby se dá toto období intenzivní výuky rozdělit na několik částí nebo prodloužit. V dalším týdnu se cvičitel vrací, aby prověřil a ohlídal správnost naučených tras. Pro další období si každý klient domlouvá svůj individuální plán na následnou výuku – např. výuka tras v Praze či jiném městě (místo studia, přechodné bydliště apod.).

Predani-psa1.jpg
 

Servis po předání

Předáním vycvičeného vodicího psa se k sobě dostane člověk a pes, dvě živé bytosti, které teprve společným životem
k sobě začnou hledat cestu. Pejskovi se nedá předem vysvětlit, jaká změna v životě ho čeká –  musí si na nového majitele zvyknout, také na nové prostředí, trasy – vše pro něj bude nové.  Při předávání se i člověk musí naučit spoustu nového a přitom si trpělivě získávat lásku svého nového čtyřnohého průvodce.  Je to pro oba náročné období, ve kterém potřebují podporu a pomoc svého cvičitele. Po převzetí psa má každý náš klient nárok na následný servis. Hodně psů po předání něco „vymyslí“ a zkusí svého nového majitele trochu zlobit. Je nutné, aby o těchto situacích cvičitel věděl, aby mohl rychle reagovat a pomoci. Dva měsíce po předání psa bude tedy cvičitel každý týden s klientem
v telefonickém kontaktu a společně prodiskutují vše nové – krásné zážitky s pejskem i jeho případné zlobení. Je-li třeba, přijede cvičitel s problémy se psem poradit či pomoci. Během prvního roku života se psem přijede cvičitel dvakrát „na kontrolu“ a následně potom jedenkrát ročně až do uplynutí prvních pěti let společného života člověka a psa.

Vsichni-se-musime-ucit.jpg

Pro majitele vodicích psů pořádáme dvakrát měsíčně tzv. klientské úterky, kdy poskytujeme poradenství, je možné po předchozí domluvě i procvičit či osvěžit dovednosti psa. Jednou ročně pořádáme soutěž pro majitele vodicích psů.  Zde si mohou účastníci vyzkoušet orientaci v prostoru dle itineráře, kontroluje se i výkon vodicího psa a objevují se tu i prvky samostatné chůze s bílou holí, sebeobsluhy apod.

 

Velmi oblíbená mezi klienty jsou i letní soustředění (zpravidla jsou 2x ročně). Jedná se o týdenní pobyty, kde si majitelé vodicích psů pod dohledem zkušených cvičitelů mohou procvičit poslušnost svého psa, osvěžit jednotlivé dovednosti pejska při vodění
v terénu apod. Cílem těchto soustředění není jen výcvik vodicích psů, ale i setkání a navazování nových přátelství mezi lidmi,
kteří se denně potýkají s podobnými problémy.

Učíme-se-s-dohledem.jpg

 

Každý náš klient bude o svém psu plně informován, přesto na této společné cestě nemusí jít vždy vše hladce.
Pes v novém prostředí bude zkoušet, co si může dovolit, člověk se musí naučit, co na jeho psího průvodce nejvíce platí. Zároveň je to období budování vzájemných vztahů, které jsou pro další společný život zásadní. Při všech nejasnostech nebo problémech bude k dispozici cvičitel, aby poradil a pomohl.

Přes veškerou snahu se ve výjimečných případech může stát, že pes svého nového pána nepřijme, nebo má člověk se svým psem tolik problémů, že mu to jeho život komplikuje. V tom případě je třeba přistoupit k vrácení psa, případně výměně za jiného psa. Při vrácení psa bez náhrady může klient počítat s tím, že mu bude vrácen
i příspěvek na pořízení psa od úřadu práce, a to v případě, že dojde k vrácení psa do tří měsíců od data předání psa. V individuálních případech, po vzájemné dohodě, lze tuto lhůtu prodloužit. V každém případě je nutné při vrácení psa hledět i na potřeby psa jako živé bytosti a případný konfliktní vztah s jeho člověkem zbytečně neprodlužovat

 
 

Podrobnější info

Projekt „Šťastný vodicí pes“

Výcvik vodicích psů má v České republice dlouholetou tradici a velmi dobrou úroveň. Zákonem je zajištěno, že vodicí pes je pro lidi se zrakovým postižením dostupný formou příspěvku na pořízení vodicího psa od úřadů práce. Zákon také určuje, že ten, kdo chce vodicí psy cvičit, musí být členem nějaké mezinárodní asociace, která stanovuje základní pravidla pro práci se psy i jejich nevidomými majiteli. Vyhláška stanovuje i dovednosti a cviky, které musí pes znát
a umět, aby byl uznán psem vodicím.  Jinak je výcvik a předávání vodicích psů v podstatě obchodní činností
a samotný výcvik psa je „výrobou kompenzační pomůcky“. Jak se kdo zhostí procesu, na jehož konci by měla být spokojená dvojice nevidomý člověk a jeho vodicí pes, je už pouze na schopnostech, možnostech, profesionalitě
a kvalitě práce každého cvičitele.

5Y8A9431_edited.jpg

 

Projekt „Šťastný vodicí pes“ vzniká proto, aby pomohl rozvinout ty oblasti přípravy vodicích psů, které zajistí,
že pes projde celou přípravou na své budoucí poslání opravdu jako šťastný pes:

 • Pes, který je ve své roli psa-průvodce spokojen, jeho povaha a temperament je v souladu s prací vodicího psa.

 • Pes, který je na své budoucí poslání připraven s co nejmenší stresovou zátěží.

 • Pes, jehož osobnost je součástí jeho přípravy.

 • Pes, který je milující a také milován.

 • Pes, kterému je věnována veškerá péče, jakou si zaslouží.

 • Pes, který je vychováván lidmi, kteří jsou plně informováni o práci vodicího psa a znají důvody svého podílu
  na výchově vodicího psa.

 • Pes, který je ve výcviku veden odborně fundovaným a kvalifikovaným cvičitelem. Profesionálem, který rozumí jak práci se psy, tak i práci s nevidomými lidmi. Odbornost cvičitele umožní pejskovi, aby prošel přípravou
  co nejpříjemněji a zároveň velmi efektivně.

 • Pes, který je šetrně předán správnému člověku a do prostředí, které odpovídá jeho povahovým vlastnostem
  a temperamentu, a je náležitě zacvičen se svým budoucím majitelem.

5Y8A9500_edited.jpg

Jak toho dosáhnout?

Vytvořit podmínky vzdělávání vychovatelů a cvičitelů vodicích psů se zaměřením hlavně
na etologii a učení zvířat. Sledovat nové trendy, spolupracovat s univerzitami.

Zajistit pro výcvik trvalý přísun zdravých, hodných a empatických zvířat, dobře zvladatelných a ovladatelných, u kterých je obzvláště třeba dbát na citlivý přístup v období přípravy. Dostatek takových psů je základem nabídky pro nevidomé klienty. Vlastní chov
s dostatečně širokou genetickou základnou, zdravotně kontrolovaný, odborně vedený je základem.

Zajistit pro výchovu štěňat i výcvik psů prostředí, které je pro psy přirozené, odpovídá vysokému standardu welfare (životní podmínky zvířat, řádné zacházení se zvířaty), zajistí spokojenost života zvířat i efektivnost výcviku. Stresová zátěž v jakékoli fázi přípravy komplikuje nejen život psa, ale i život budoucího majitele.

Zajistit vysokou úroveň odbornosti a vzdělání cvičitelů a pracovníků,
kteří jsou v kontaktu s nevidomými klienty v oborech týkajících se života se zrakovým postižením. Využívat současných vzdělávacích možností, stanovit si minimum pro každou profesi
v oblasti výcviku vodicích psů, spolupracovat s odbornými pracovišti
i univerzitami.

Naslouchat nevidomým lidem, věnovat velkou pozornost jejich přání, komunikovat s nimi o možnostech a schopnostech psů. Věnovat se osvětě
a zároveň se nechat co nejvíce informovat o životě
bez zraku a o potřebách nevidomých lidí.

Velkou část práce věnovat informování a vzdělávání nevidomých, kteří o vodicího psa žádají nebo o něm uvažují. Zajištění spokojeného společného života člověka a psa vyžaduje náležitou přípravu i výběr lidí, kteří vodicího psa dostávají.

 

Tým pracovníků

Výcvik vodicích psů pro nevidomé je v České republice na vysoké úrovni a má dlouholetou tradici. Dlouhé roky praxe a zkušeností máme za sebou i my, kdo se výcviku vodicích psů pod hlavičkou NF Mathilda věnujeme. Máme zkušenosti ze soukromé praxe i z práce ve velké výcvikové škole, desítky vycvičených a předaných psů, zkušenosti
i vzdělání v práci s lidmi se zrakovým postižením.

Ing. Hana Jasenovcová
Vedoucí výcviku vodicích psů
Výcvikem vodicích psů se zabývá od roku 1989.Má za sebou desítky psů osobně vycvičených a předaných a na dalších se podílela za svého patnáctiletého působení ve Středisku výcviku vodicích psů (SVVP). Od roku 1997 tam působila jako vedoucí výcviku a od roku 2005 do 2012 jako ředitelka. Má veliké zkušenosti s posuzováním téměř čtyř set vycvičených psů v SVVP. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis, o.p.s.) a sociálního pracovníka. Je soudním znalcem se specializací Výcvik psů pro osoby se zdravotním postižením (www.jasenovcova.cz).

Hana-Jasenovcova-200x300.jpg
Hana-Hoskova.jpg

Hana Hošková
Výcvikem vodicích psů se zabývá od roku 1996. Počet psů, které vycvičila a předala nevidomým klientům již dávno překročil stovku a zanedlouho bude atakovat druhou. Má veliké zkušenosti a její psi mají vždy vysoký standard a kvalitu výcviku.
Od 1997 do 2012 pracovala v SVVP, kromě výcviku psů se věnovala i výuce nových, začínajících cvičitelů, v posledním roce pracovala jako vedoucí výcviku.
Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis o.p.s.) a pracovníka v sociální službě. Tři roky také pracovala v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s.,
kde se zabývala výukou prostorové orientace zrakově postižených osob.

Eliška Tyrolerová
Patří k nové generaci cvičitelů vodicích psů. V roce 2009 nastoupila do SVVP jako začínající cvičitelka a zůstala tam až do konce roku 2012. Do dnešního dne úspěšně vycvičila a předala desítky vodicích psů. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis o.p.s.) a pracovníka v sociální službě

Eliska-Tyrolerova-200x300.jpg
Linda-Luksa-200x300.jpg

Mgr. Linda Luksa
Další zástupce mladé generace. V současné době již samostatně cvičí a předává psy nevidomým klientům. Intenzivně se věnuje i práci s nevidomými. Vystudovala obor Mezinárodní vztahy a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze

a následně absolvovala magisterský program na Katedře studií občanské společnosti Univerzity Karlovy. Má u nás zásadní podíl na komunikaci se zahraničím. Zúčastňuje se mezinárodních konferencí, udržuje a rozvíjí kontakty s IGDF, EGDF

a se zahraničními školami pro výcvik vodicích psů. Usilovně se připravuje na získání kvalifikace instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu

(Tyfloservis, o.p.s.) a pracovníka v sociální službě.

 
 

Sociální rehabilitace

Mnoho dospělých lidí se zrakovým postižením zvládne svůj běžný život úplně bezvadně a bez nějaké zvláštní podpory okolí. Rozhodně však naprostá většina takto postižených lidí alespoň někdy pomoc potřebuje a ráda přivítá. A největší pomocí pak pro ně bývá, když jim dobře informovaný a náležitě vzdělaný člověk – instruktor sociální rehabilitace přiblíží jejich možnosti.

projekty-socialni-rehabilitace-300x200.j
o-nas-kdo-jsme-Lubos-2-300x200.jpg

Ukáže jim, co všechno jsou lidé se zrakovým postižením schopni dokázat. Mohou spolu vybrat vhodné pomůcky,
které později dotyčnému život v mnoha ohledech usnadní, mohou se naučit správně a efektivně používat bílou hůl,
aby si později klient sám mohl dojít nakoupit či něco vyřídit. Seznámí se společně s jinými metodami čtení a psaní,
když zrak už na to „normální“ nestačí. Společně mohou probrat,
jaké má klient problémy ve vlastní domácnosti a vymyslet případné úpravy domova. Instruktor může pohovořit i s lidmi
z klientova nejbližšího okolí a případně je samotné navést,
jak situaci, obtížnou jistě pro všechny strany, lépe zvládat.

 

Zkrátka existují u nás naštěstí organizace, které s tímhle vším dokáží lidem se zrakovým postižením pomoci.
A takovým organizacím se zase snaží pomáhat NF Mathilda. Ať už příspěvkem na speciální výukovou kuchyni,
nebo dokonce na koupi auta – aby se instruktoři dostali i za těmi klienty, kteří nežijí jen na hlavních trasách.

Takovouto spřízněnou organizací je i obecně prospěšná společnost Tyfloservis,
s níž dlouhodobě rozvíjíme spolupráci.
Jí jsme také v prosinci 2015 předali námi financovanou speciálně upravenou cvičnou kuchyni pro klienty z Ústí nad Labem a v roce 2019 dva osobní automobily pro klienty
z jihočeského a jihomoravského regionu.

projekty-kuchyne.jpg
 

Digitální knihovna

projekty-knihovna-01-300x200.jpg

Od léta 2015 je už přes 20 000 knih a dokumentů
na portálu 
www.dkzp.cz
 , který je od roku 2010 k dispozici všem čtenářům se zrakovým postižením vlastnícím průkaz ZTP. A každých 14 minut si do svého mobilu nebo počítače stáhne jeden zrakově postižený jednu knihu. Možná aby mu rychleji utekla cesta autobusem, aby se mu lépe usínalo, nebo snad aby mohl v klidu relaxovat a na chvilku zapomenout na náročné momenty svého všedního dne.
To není málo.

 

Knihovnu již od počátku neustále doplňuje a rozšiřuje náš nevidomý kolega Jiří Škrába, kterému za jeho pomoc patří vřelý dík.

 

Technická podpora

Dva nevidomí pracovníci telefonicky radí podobně postiženým lidem
s problémy v oblasti počítačů, mobilních telefonů, jejich příslušenství
a jiných digitálních kompenzačních pomůcek. Jsou schopni tak pomoci
s jejich využitím a obsluhou.

projekty-technicka-podpora-300x200.jpg

 

Jestliže nestačí jen tato krátká „dálková“ konzultace, má samozřejmě klient možnost přijít po domluvě do střediska probrat vše osobně. Ve výjimečných případech mohou přijít instruktoři i ke klientovi domů.

Nejčastěji se stává, že klient chce využít nějaké služby, o které četl, ale netuší, jak ji používat se svou poruchou či úplnou absencí zraku.

Často zde pracovníci radí i těm, kteří chtějí stahovat a číst knihy a časopisy v digitální knihovně, kterou také NF Mathilda provozuje. A v neposlední řadě zde probíhají i krátkodobé kurzy šité přímo na míru a bezprostřední potřebu konkrétního klienta.

Pracovníci technické podpory

Tomáš Pavlán
mobil: 602 331 994
pavlan@mathilda.cz

Jiří Zadražil
mobil: 602 331 995
zadrazil@mathilda.cz

 

Časopis

Jeden svět

Kromě digitální knihovny určené nevidomým a slabozrakým osobám podporuje NF Mathilda také vydávání časopisů.
V současnosti nabízíme ve zvukové podobě dvouměsíčník „Jeden svět“, jehož nová i archivní čísla si lze bezplatně stáhnout z těchto stránek. Cílem tohoto periodika je přiblížit problematiku nevidomých a slabozrakých lidí z co možná nejširšího úhlu všem zájemcům o ni a přispívat tak nejen k vědomí, že i s těžkou zrakovou vadou nebo úplnou ztrátou zraku se dá plnohodnotně žít, ale i k pochopení skutečnosti, že jsme všichni součástí jednoho světa,
jen k jeho vnímání máme odlišné možnosti.

Zatímco ostatní periodika zabývající se v České republice problematikou nevidomých a slabozrakých míří pouze
do jejich řad, časopis Jeden svět se svým určením celé široké veřejnosti stává projektem ojedinělým.

Jiří Mayer – redaktor
mobil: 774 564 599
jedensvet@mathilda.cz

Beránek

Beránek byl zábavný a vzdělávací magazín pro děti se zrakovým handicapem. A nejen pro ně. Vycházel na klasickém CD i v digitální podobě. Děti zde poslouchaly pohádky, scénky, hádanky a naučná putování, to vše hravou formou
a veselou.

Náměty (např. Země hudby, Cesta kolem světa, Hračky, Beránek králem zvířat nebo Vánoční zázrak) i písničky byly převážně původní. Nahrávání převzali renomovaní herci (H. Kofránková, A. Goldflam, J. Franková, M. Hanuš aj.). Celkem vyšlo 8 CD.

V současnosti časopis Beránek nevychází, ale zde si můžete stáhnout některá čísla z archivu.

Polyfémos 

Polyfémos byl zvukový hudebně-literární časopis se zaměřením na krásnou literaturu, poezii, esejistiku, dramatizace
a hudebně-publicistické pořady. Začal vycházet jako doprovodné periodikum digitální knihovny pro zrakově postižené.

Jeho hlavním posláním bylo pravidelně informovat členy knihovny o knižních novinkách, přinášet recenze a životopisy autorů.

Časopis v současné době již nevychází, ale můžete se zaposlouchat do archivu. Některá čísla si můžete stáhnout níže…

Mathelier

Inspirací pro uskutečnění projektu Mathelier byla naše snaha umožnit nevidomým
a těžce zrakově postiženým seberealizaci při výtvarné tvorbě a zároveň zdokonalit jemnou motoriku a představivost. Naši klienti zde pod odborným vedením projdou cestou tvorby keramiky od nejjednodušších hranatých tvarů, přes předměty tvarů oblých (různé nádoby apod.) až po volnou tvorbu a věřte, že fantazii se meze nekladou. To vše zcela beze zraku, kdy jediným nástrojem jsou ruce.
Mathelier je vybaven i vlastní vypalovací pecí. Pro vidící veřejnost pořádáme workshopy, na kterých si každý může vyzkoušet tvorbu keramiky beze zraku (celý workshop probíhá se zakrytým zrakem) a zábavnou formou tak nahlédnout do světa nevidomých.

Atelier Hlína + ruce.jpg
Atelier hlava_sen.JPG

3D studio

Umožnit nevidomým a těžce zrakově postiženým seznámit se s neobvyklými předměty, hmatem si prohlédnout věhlasné stavby či podobu známých osobností nás vedlo k myšlence a následné realizaci projektu vybudování 3D Studia,
kde na špičkové úrovní vytváříme formou 3D tisku postupně vše, co našim klientům může pomoci rozšířit si znalosti
o objektech, které jsou jinak pro hmatové poznání nedostupné.

 
 
 

Kalendář

Nadační fond Mathilda podporuje organizace a projekty, které nevidomým a těžce zrakově postiženým smysluplně pomáhají žít plnohodnotný život. Snažíme se ukázat všem, kteří chtějí pomáhat, že každá pomoc je důležitá,
pokud se správně nasměruje. Hlavní myšlenkou Nadačního fondu Mathilda je co nejtěsněji propojit všechny ty,
kteří pomoc potřebují s těmi, kteří pomáhat mohou a chtějí a s těmi, kteří vědí, jak pomoci. 


Proto také NF Mathilda, jako jeden z mnoha aktivních projektů, vydává každý rok charitativní kalendář Pomáháme pomáhat. A zde pomáháte pomáhat vy všichni, kteří si kalendář koupíte třeba v našem Eshopu. Podpoříte tím především chov a výchovu štěňat, budoucích vodicích psů. 


Pro představu – výtěžek z prodeje jednoho kusu kalendáře odpovídá nákladům na jeden týden výchovy jednoho štěněte.


Kalendář však v uplynulých letech pomohl i jiným důležitým projektům, například stavbě porodnice pro štěňata, Středisku výcviku vodicích psů SONS v Jinonicích, Konzervatoři Jana Deyla, projektu Mathilda junior camp či středisku pro sociální rehabilitaci společnosti Tyfloservis o.p.s.. 

Jednotlivé ročníky kalendáře vznikají buď jako autorské (Antonín Malý, Jadran Šetlík, Jan Altner),
nebo jsou společným dílem více fotografů (Lucie Matos Claro, Herbert Slavík, Marek Kučera, Jan Altner …).
Jedno však mají všechny ročníky společné. Na fotografiích vždy najdete významnou osobnost uměleckého
či společenského života ve společností našich vodících psů. 

Kalendář pro rok 2021

Fotograf: Jan Altner                      Grafika: Lexa Jaroš

Bohužel, nebyli jsme zdaleka sami, komu koronavirus zkřížil plány. Ač s lítostí, byli jsme nuceni křest kalendáře pro rok 2021 zrušit. Alespoň tedy touto cestou ještě jednou děkujeme všem, kteří umožnili novému ročníku kalendáře vzniknout. Doufejme, že následující ročník již uvedeme v život tak, jak si zaslouží.

 

Kalendář pro rok 2020

Lucie Matos Claro a Jan Altner.

Zdenek-Sverak-20201-150x150.jpg
Pavla-Tomicova-20201-150x150.jpg

Křest kalendáře proběhl dne 4. 11. 2019 v krásných nově zrekonstruovaných prostorách historické budovy Národního muzea. Křtu se spolu s paní hraběnkou Mathildou Nostitzovou ujal pan generál Petr Pavel.

Petr-Pavel-20201-150x150.jpg

Koncerty

Eva-Urbanova-300x199.jpg
Jiri-Stivin-300x199.jpg

 

Nadační fond Mathilda pořádá každoročně několik benefičních koncertů.

Mezi nejvýznamnější patří „Koncerty pro Mathildu“, které se konají vždy ve Stavovském, dříve Nostitzově, divadle. Vystupují na nich umělci zvučných jmen spolu s nevidomými sólisty.

Další významnou akcí je koncert „S jarem za ruku“, který pořádáme společně s Tyfloservisem. Tyto koncerty slouží jako poděkování všem sponzorům a podporovatelům, kteří oběma organizacím dlouhodobě pomáhají.

Jitka-Molavcova-s-Jirim-Suchym-300x199.j
Ondrej-Havelka-s-orchestrem-300x199.jpg

 

Cílem těchto koncertů je nejenom získat finanční prostředky, ze kterých můžeme podpořit naši činnost či vyjádřit poděkování našim sponzorům a podporovatelům, ale neméně důležitým aspektem je ukázat široké veřejnosti,
že těžce zrakově postižení hudebníci mohou, navzdory svému handicapu, dosáhnout špičkové úrovně a umožnit jim prezentovat své umění před velkým publikem a za doprovodu symfonického orchestru.

Spiritual-Kvintet-2-300x199.jpg

 

Děkujeme všem, kteří nás v pořádání kulturních akcí podporují.

 

Stavovské divadlo

Stavovské, dříve Nostitzovo divadlo postavili před téměř 240 lety předkové zakladatelky a patronky Nadačního fondu Mathilda paní hraběnky Mathildy Nostitzové. Díky velkorysému přístupu Národního divadla máme možnost pořádat v těchto nádherných prostorách každoročně unikátní benefiční koncerty,
které jsou jasným důkazem, že nevidomí mají zdravé veřejnosti co nabídnout.
Účinkujícími jsou vždy čeští i zahraniční umělci zvučných jmen a spolu s nimi i interpreti se zrakovým postižením. Tato forma koncertů dokazuje, že v oblasti hudby mizí hranice mezi světy vidících a nevidomých. Potvrzuje se,
že nevidomí hudebníci podávají špičkové výkony navzdory svému handicapu.

koncert-Stavovske-divadlo-2011-5-199x300
01-Hrabenka-s-kytici-199x300.jpg
02-harfistka-Katerina-Englichova-a-fletn

Koncerty se konají pod záštitou významných osobností. Z minulosti uveďme
kupř. jJeho Eminenci Miloslava kardinála Vlka,
ministra kultury Daniela Hermana,
Jeho Excelenci německého velvyslance Christopha Isranga a vždy také paní Mathildu Nostitzovou.

04-Hrabenka-predava-sek-Eve-Blazkove-300
05-klarinetiste-Ludmila-Peterkova-s-Mila
03-Klavirista-Luigi-Cartia-300x199.jpg
07-Pani-hrabenka-predava-kytici-Vaclavu-
08-Britsky-fletnista-a-smyccovy-orchestr

 

Ve Stavovském divadle dosud vystoupili:

Kateřina Englichová, Miroslav Orság, Martin David, Ludmila PeterkováMilan ArnerPražská komorní filharmonieLeoš Svárovský, Luigi Cartia, MakabaraM. Nostitz Quartet, Vjačeslav Grokhovský, Ivona Mojžíšková, Ráchel Skleničková, Kate Osborne, Patrick WilliamsEva UrbanováIvan KlánskýMarian BangoRadek Žalud, Marek Duda, Vadim Titov,  Markéta MátlováJakub UličníkVarhan Orchestrovič BauerOFO, Eva Blažková, Jakub Blažek, DashaAndrea KalivodováJan SmigmatorJiří Škorpík, Blanka Janečková, Zoran Škrinjar, James Risdon, Raven, Václav Neckář a skupina Bacily, Martin Jozífek, Tomáš Pavlán, Christian J. Campet, Prague Lecian StringsBára Basiková, Isabelle Eberhardt, Anton Aslamas, Mário BiháriRichard Müller.

.

Moderování se ujali Veronika ŽilkováMartina KociánováAlexander Hemala a Eva Holubová.

 

S jarem za ruku

Koncerty S jarem za ruku pořádáme každoročně ve spolupráci s Tyfloservisem, jako poděkování všem sponzorům
a podporovatelům, kteří nám celý rok pomáhají.
Jarní koncerty se konaly dříve v Obecním domě ve Sladkovského sále, ve Valdštejnském paláci a od roku 2012 nám Ministerstvo zahraničních věcí propůjčuje krásné prostory Velkého sálu v Černínském paláci.

 

Celou akci zaštiťuje paní hraběnka Mathilda Nostitzová a ministr zahraničních věcí. Večery pravidelně moderuje Mgr. Martin Kupka.

Na koncertech dosud vystoupili:
Václav Hudeček, M. Nostitz kvartet, Lubomír Brabec, Daniel Hůlka, klavírista Lukáš Klánský, Gabriela Demeterová, Wihanovo kvarteto, Bambini di Praga, Duo Musica Grata, zpěvačka Olga Štěpánová, klavíristé Emil Viklický, Ole Jonas Storli, Roman Schenk, houslisté Jaroslav Svěcený s dcerou Julií za klavírního doprovodu Václava Máchy, Jana Koubková Quartet, klavírista Tomáš Pavlán, Jiří Suchý a Jitka Molavcová, Jiří Stivín s dcerou Markétou, barokní soubor Musica Pro Sancta Cecilia, zpěvačka Kateryna Kolcová, Spirituál Kvintet, klavíristka Ráchel Skleničková a saxofonista Jakub Blažek, Musica Bohemica, Mário Bihári, Pavel Šporcl.

 

Nevidomí hudebníci

Nadační fond Mathilda podporuje mladé nadané studenty hudby. A to studenty se zrakovým postižením. Protože fond pořádá v průběhu roku mnoho společenských akcí, může studentům nabídnout pravidelnou možnost vystoupení
na těchto událostech, a to jak ve velkých sálech s orchestrem, tak i na komornějších akcích, jako jsou různé vernisáže, křty, aukce

koncert-Stavovske-divadlo-2012-2.jpg

 

Na akcích NF Mathilda již měli možnost vystoupit například

Ráchel Skleničková – klavír

projekty-koncerty-mladi-04-Rachel-Skleni

Od narození nevidomá Ráchel se hře na klavír věnuje profesionálně od čtyř let. Vzdělávala se na osmiletém gymnáziu Jana Nerudy, na konzervatoři Jana Deyla, kde vystudovala klavír pod vedením MgA. Jany Köhlerové. V současné době ve studiu pokračuje na pražské HAMU. Absolvovala roční studijní stáž
na Sibeliově akademii ve finských Helsinkách. Ve svém oboru dosahuje vynikajících výsledků. Zúčastnila se několika soutěží, např. v květnu 2011 byla vybrána jako laureátka soutěže VSA Arts Washington D.C. Hrála na Pražském jaru a vystupuje na dalších festivalech klasické hudby, koncertech a benefičních akcích. V roce 2019 natáčela s Miroslavem Žbirkou píseň Čistý svet ve slavném londýnském studiu Abbey Road. Když necvičí na piano, ráda ve volném čase čte, sportuje a často navštěvuje kulturní akce (koncerty, divadlo)