5Y8A9458.jpg

Nadační fond Mathilda (dále též NF) vznikl v roce 2010 a jeho posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhledáváme, podporujeme a realizujeme smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustřeďujeme se jednak na projekty, které napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. Také se zabýváme výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají nepostradatelnými  pomocníky. Vytváříme i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

Mathilda Nostitzová s psí­mi kamarády.

NF Mathilda se jmenuje podle své patronky
a zakladatelky,  hraběnky Mathildy Nostitzové. Podrobnější informace o paní Mathildě jsou
na stránce Patronka.

Nosnou myšlenkou NF je propojování tří skupin lidí – těch, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří pomáhat chtějí a s těmi, kteří vědí, jak na to. Vzhledem k omezené finanční podpoře ze strany státu se nadační fond zabývá
i benefičními aktivitami, které kromě získávání finančních prostředků také seznamují veřejnost s problematikou zrakově postižených.

Nadační fond Mathilda se zabývá především následujícími činnostmi pro těžce zrakově postižené:

  • pořízením (vlastním chovem, nákupem, ), výchovou a výcvikem vodicích psů

  • podporou zejména mladých hudebních interpretů formou organizování koncertů, na nichž vystupují, a koupí kvalitních hudebních nástrojů

  • vzdálenou IT podporou a pořádáním speciálních počítačových kurzů

  • vydáváním zvukového časopisu a péčí o databázi elektronických knih

  • v rámci projektu Mathelier pořádáme kurzy hmatového modelování, nejen pro zrakově postižené, ale i pro vidící veřejnost

  • v našem 3D studiu vytváříme pomocí 3D tisku nejrůznější modely předmětů či staveb, což umožńuje nevidomým seznámit se s jejich podobou hmatem

  • pořádáním řady setkání a společenských akcí pro zrakově postižené

Více informací o výše uvedených projektech včetně řady fotografií ilustrujících atmosféru jednotlivých akcí naleznete na stránce Projekty.

V NF pracují především lidé nevidomí nebo lidé s vážnou zrakovou vadou. NF také spolupracuje s řadou přátel, kteří jej podporují na dobrovolném základě. Příkladem za všechny budiž naše milá kamarádka Eva Holubová. Spolupracujeme také s týmem cvičitelů vodicích psů, bez nichž bychom nemohli plnit jedno z hlavních poslání NF,
tj. výchovu a výcvik vodicích psů. Při plnění tohoto poslání se opíráme i o různé partnery jak z komerční,
tak z neziskové, respektive státní a municipální sféry. Přehled našich významných partnerů naleznete
na stránce Partneři.

Kdo jsme

 

Patronka

Hraběnka Mathilda Nostitzová

Paní Mathilda Nostitzová se narodila na zámku v Plané u Mariánských Lázní jako nejstarší dcera hraběte Karla Nostitze. I když se její předkové hlásili k české národnosti, poté, co se komunisté dostali k moci, opustila rodina v červnu 1948 Československo. V roce 1970 se Mathilda Nostitzová provdala za italského diplomata Maria Quagliottiho a doprovázela ho při jeho působení v řadě zemí světa. Její manžel zastával od roku 2006 do roku 2015 úřad velvyslance Suverénního řádu maltézských rytířů v České republice. Přestože paní hraběnka žila od svých 12 let v zahraničí, vždy se aktivně zajímala o situaci doma, kam se mohla vrátit až po roce 1989. Dnes pobývá střídavě v České republice a v Itálii.

o-nas-patronka-s-manzelem-doma.jpg

Paní hraběnka Nostitzová již víc než 20 let pomáhá lidem se zrakovým postižením a za tuto svou činnost obdržela řadu prestižních ocenění. Podařilo se jí za tu dobu osobně podpořit mnoho projektů (stala se např. patronkou Klubu držitelů vodicích psů, převzala záštitu
nad sbírkou Bílá pastelka aj.), uspořádat celou řadu významných společenských událostí a přispět i značnou finanční částkou na aktivity, které přímo pomáhají nevidomým a slabozrakým. Její činnost je příkladem výjimečného osobního nasazení ve prospěch skupiny občanů s těžkým zdravotním postižením.

 

Jméno paní hraběnky Mathildy Nostitzové se zcela pochopitelně objevuje v souvislosti se všemi akcemi
a projekty, které realizuje Nadační fond Mathilda,
jehož je spoluzakladatelkou a patronkou.

 

Sama říká:

„Pomoc není otázkou peněz, ale srdce.“

o-nas-patronka-a-jeji-smecka-1.jpg

 

Možná se ptáte, jak to vlastně všechno začalo? Proč se paní Mathilda věnuje právě pomoci nevidomým? A kam by v této oblasti chtěla dále směřovat? Mnoho zajímavých informací naleznete pod odkazem na článek pro Hospodářské noviny z listopadu 2018:

 
Mathilda Nostitzová

Co to stojí?

Poslání NF Mathilda by nebylo možné naplňovat bez obětavé práce našich zaměstnanců, přátel a podpory našich partnerů. Jednotlivé aktivity NF jsou různě organizačně a finančně náročné a jsme přesvědčeni, že je nejen důležité, ale i nezbytné a poučné si tuto skutečnost uvědomit. Finance získáváme jak od našich partnerů,
tak vlastními benefičními aktivitami, jako jsou různé aukce, prodejem vlastního kalendáře a řady doplňkových předmětů prostřednictvím eshopu, pořádáním benefičního golfového turnaje či galakoncertu ve Stavovském divadle.

Co tedy stojí naše projekty pro klienty?

Zatímco při pořádání společenských a kulturních akcí pro zrakově postižené se jedná o náklady v řádech tisíců korun, při organizování koncertů a pořízení hudebních nástrojů jde již o desetitisíce. Obdobné částky vyžaduje také vzdálená IT podpora nevidomých a pořádání speciálních kurzů.

Nejnákladnější je však pořízení, výchova a výcvik vodicích psů.

Minimální péče o jednoho psa zahrnuje jeho koupi, výcvik, kvalitní krmivo, pravidelné veterinární kontroly, náklady
na cvičitele, předání psa včetně výbavy potřebné pro práci vodicího psa a následnou péči o klienta – práci s klientem po předání psa, výuku tras, pomoc v období sžívání s mladým psem. Celý tento proces trvá 6 – 8 měsíců, přijde na téměř 300 tisíc korun a obvykle 90 % této částky proplácí po prokázání vynaložených nákladů úřady práce.

touci....jpg
Pejsek-02-Gala1.jpg

Minimální péče o psa ovšem neodpovídá moderním trendům ve výcviku vodicích psů. Jsme v kontaktu se zahraničím, dodržujeme standardy Mezinárodní federace vodicích psů. Výcvik vodicích psů v NF Mathilda začíná vlastním chovem štěňat, který není státem nijak podporován a kde jen náklady na pořízení jedné chovné feny přesahují 25 tisíc euro. Krytí chovné feny, porody a odchovy štěňat, provoz porodny, zvýšené náklady na veterinární péči, to vše jsou finanční náklady, které jdou k naší tíži.

Dalším krokem je výchova štěňat od osmi týdnů do jednoho roku. Je to nepřekročitelné období socializace
a přípravy malých štěňat na náročný výcvik vodicích psů. Celý proces výcviku jednoho psa se nám tím pádem protáhne téměř na dva roky a tím se opět zvyšují náklady. Navíc kdykoliv v období výchovy a výcviku se může stát, že je pes z důvodů zdravotních, nevhodnosti povahy či jiných stažen z výcviku a výcvik vodicího psa nedokončí. K této situaci bohužel nevyhnutelně dochází. Každý čtvrtý pes je z výchovy nebo výcviku vyřazen
a v takovém případě stát nehradí žádné náklady spojené s tímto vyřazeným psem.

Ze standardů Mezinárodní federace vodicích psů vyplývá povinné vzdělávání instruktorů – cvičitelů vodicích psů. Každý náš cvičitel povinně prochází vzdělávacím kurzem instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých osob. Náklady na vzdělávání cvičitelů úřady práce také nehradí.

Ačkoli je tedy finanční podpora státu významná, je poskytována až po předání psa klientovi, tedy více než dva roky od započetí přípravy štěněte, a nepočítá s veškerými náklady, které moderní výcvik vodicích psů zahrnuje. Spolupráce s našimi partnery nám ale umožňuje kvalitu vycvičených vodicích psů stále zvyšovat. Děkujeme všem, kteří nám v našem úsilí pomáhají!

 

Jednorázová DMS

Trvalá DMS

Chcete nás podpořit jednorázovou DMS?

Pošlete dárcovskou SMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč ve tvaru:

DMS penize

Chcete, aby NF Mathilda dostával každý měsíc zvolenou částku až do doby,
kdy se rozhodnete příkaz odvolat? Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS OKO 30

DMS OKO 60

DMS OKO 90

Capture_edited.png
5Y8A9515.jpg

Zasílání trvalé dárcovské SMS lze jednoduše bezplatně odvolat.
Zašlete SMS ve tvaru STOP OKO na číslo 87 777

DMS TRV OKO 30

DMS TRV OKO 60

DMS TRV OKO 90

Telefonní číslo pro zasílání DMS je 87 777

Po zaslání dárcovské SMS obdržíte vždy potvrzující zpětnou SMS.

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Mathilda obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Dárcovský účet

Touto cestou můžete podpořit projekty NF Mathilda významnější částkou.

Číslo dárcovského účtu 85048504/0300

Na takto poskytnuté dary samozřejmě vystavíme na vyžádání Potvrzení o poskytnutí peněžního daru. Stačí vedle zaslané částky napsat na mail info@mathilda.cz a potvrzení si vyžádat. Pokud jste soukromá osoba, uveďte Vaše jméno, datum narození, adresu a mail, kam máme potvrzení zaslat. V případě firmy uveďte název firmy, IČ, adresu a opět mail, na který chcete potvrzení zaslat. Je to prostě jednoduché.

 


 

Eshop

Tato forma podpory je tu pro všechny, kteří chtějí pomoci a zároveň udělat hmatatelnou radost sobě nebo svým blízkým. V našem Eshopu naleznete spoustu krásných a užitečných věcí, mnohdy od nevidomých tvůrců.
Své si zde naleznou dámy, pánové, ratolest i vaši čtyřnozí kamarádi. Zakoupit můžete např. náš každoroční krásný charitativní kalendář plný známých osobností, zajímavé knížky, puzzle, šperk pro dámu či pamlskovník pro hafana. Podívejte se, určitě si vyberete a nákupem pomůžete dobré věci.

 
 
 

Výroční zprávy

 

GDPR

Nadační fond Mathilda se řídí při své činnosti veškerými legislativně stanovenými zásadami GDPR. 

Více o GDPR zde

 

Doporučujeme

V oblasti práce s lidmi zrakově postiženými se pohybuje více organizací. Takových, které těmto lidem nějakým způsobem nabízejí pomoc a oporu, či přímo pracovní místa. Lidé z NF Mathilda měli v průběhu let možnost se
s prací některých z nich seznámit.

A právě na základě této užší spolupráce a našich dosavadních dobrých zkušeností Vám můžeme jménem NF doporučit následující společnosti:

Tyfloservis-Final.png
ILEA-logo.jpg
DKZP-transparentni-2-300x117.gif
neviditelna-vystava-logo.jpg
CSOB_r.jpg
 

Kontakty

Nadační fond Mathilda

Krakovská 22
110 00  Praha 1
Tel.: 222 710 902
e-mail: info@mathilda.cz

Sídlo

Nadační fond Mathilda
Seifertova 25
130 00  Praha 3

IČ: 24771422

 

zapsán v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložka 814

Číslo účtu:  85048504 / 0300
IBAN: CZ55 0300 0000 0000 8504 8504
BIC: CEKOCZPP

Vedení NF Mathilda

Luboš Krapka – ředitel
tel.: 222 710 903
mobil: 737 588 050
krapka@mathilda.cz

Výcvik vodících psů

Ing. Hana Jasenovcová – vedoucí výcviku vodicích psů
mobil: 733 515 799
jasenovcova@mathilda.cz

Centrum technické podpory

Tomáš Pavlán
mobil: 602 331 994
pavlan@mathilda.cz

Jiří Zadražil
mobil: 602 331 995
zadrazil@mathilda.cz

Digitální knihovna

Jiří Škrába – správce  knihovny
mobil: 603 421 054
knihovna@mathilda.cz

Časopis Jeden svět

Jiří Mayer – redaktor
mobil: 774 564 599
jedensvet@mathilda.cz

Mathelier

Alice Horná

mobil: 724 148 084
horna@mathilda.cz