Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Výcvik vodicích psůlogo IDGF

Naše výcviková škola je malá, věnujeme se domácímu výcviku a psi jsou součástí našich domácností. Spokojenost psů je na vysoké úrovni, stejně tak jako naše znalost jejich povah, a to až do podrobností. Nemáme sice výcvikové centrum, ale máme zázemí pro výcvik, kde může být i větší skupina psů najednou, psi se otrkají ve vzájemném chování. Velký důraz klademe na povahové vlastnosti psů pro výcvik. Máme ideální podmínky pro jemné, empatické a dobře zvladatelné psy. Dokážeme rozlišit potřebnou energii psa pro výcvik, přiřadit ho k vhodnému majiteli, připravit psychicky i fyzicky otužilého psa, ochotného vykonávat pro svého majitele to, co se ve výcviku naučil. Dodáme kompletní informace o kladných i záporných vlastnostech každého psa, vysvětlíme, co na něj platí a co naopak nemá rád.

Během výchovy a výcviku pes prochází průběžným veterinárním dohledem a zdravotními testy. Průběžný veterinární dohled nad štěňaty i dospělými psy provádí MVDr. Zbyněk Lonský. Zásadní jsou rentgenová vyšetření loketních a kyčelních kloubů, vyšetření očního pozadí, laboratorní testy a kastrace.

Cvičíme překážkyDlouholeté zkušenosti nejen naše, ale i našich tuzemských a zahraničních kolegů nám pomáhají při výběru plemene i konkrétních psů pro výcvik. Základem jsou dnes nejvíce používaní, spolehliví, dobře ovladatelní a pohodoví retrívři, hlavně labradorský retrívr a jeho blízký příbuzný zlatý retrívr. Chtěli bychom oživit výcvik v České republice oblíbených a v minulosti hodně používaných německých ovčáků. Nebráníme se ani výcviku jiných vhodných plemen. Důležité je, aby konkrétní jedinec pro výcvik odpovídal povahovými vlastnostmi, temperamentem, ovladatelností a zdravotním stavem daným podmínkám.

Jedeme krásněAby byl pes na svou roli průvodce dobře připraven, musí mít na výuku všech dovedností dostatek času. Doba výcviku se pohybuje od šesti do devíti měsíců tak, aby byl pes při předání ve věku minimálně 18 měsíců a maximálně 36 měsíců.

Výcvik vodicích psů má od roku 2012 jasně daná pravidla zákonem 329/2011 Sb. a dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. musí vodicí pes zvládat 34 dovedností, které z něj dělají průvodce nevidomého člověka. Ukončení výcviku probíhá závěrečným testem, kde pes prokáže, že zvládá bezpečně všechny dovednosti.
Test probíhá na předem neznámé trase, kde pes provede svého cvičitele, který je po celou dobu testu bez zrakové kontroly. Pro přezkoušení psů je v našem týmu zkušený posuzovatel a soudní znalec.

Pravidly a podmínkami pro výcvik jsou pro nás standardy Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation – IGDF)