Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Tým pracovníkůlogo IDGF

Výcvik vodicích psů pro nevidomé je v České republice na vysoké úrovni a má dlouholetou tradici. Dlouhé roky praxe a zkušeností máme za sebou i my, kdo se výcviku vodicích psů pod hlavičkou NF Mathilda věnujeme. Máme zkušenosti ze soukromé praxe i z práce ve velké výcvikové škole, desítky vycvičených a předaných psů, zkušenosti i vzdělání v práci s lidmi se zrakovým postižením.

 Hana JasenovcováIng. Hana Jasenovcová
Vedoucí výcviku vodicích psů
Výcvikem vodicích psů se zabývá od roku 1989.Má za sebou desítky psů osobně předaných a vycvičených a na dalších se podílela za svého patnáctiletého působení ve Středisku výcviku vodicích psů (SVVP). Od roku 1997 tam působila jako vedoucí výcviku a od roku 2005 do 2012 jako ředitelka. Má veliké zkušenosti s posuzováním téměř čtyř set vycvičených psů v SVVP. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis, o.p.s.) a sociálního pracovníka. Je soudním znalcem se specializací Výcvik psů pro osoby se zdravotním postižením (www.jasenovcova.cz).

 
Hana HoškováHana Hošková
Výcvikem vodicích psů se zabývá od roku 1996. Vycvičila a předala více než 100 psů nevidomým klientům. Má veliké zkušenosti a její psi mají vždy vysoký standard a kvalitu výcviku. Od 1997 do 2012 pracovala v SVVP, kromě výcviku psů se věnovala i výuce nových, začínajících cvičitelů, v posledním roce pracovala jako vedoucí výcviku. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis o.p.s.) a pracovníka v sociální službě. Tři roky také pracovala v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s., kde se zabývala výukou prostorové orientace zrakově postižených osob.

 

Eliška TyrolerováEliška Tyrolerová
Patří k nové generaci cvičitelů vodicích psů. V roce 2009 nastoupila do SVVP jako začínající cvičitelka  a zůstala tam až do konce roku 2012. Má za sebou již téměř 20 úspěšně vycvičených a předaných psů a velkou budoucnost před sebou. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis o.p.s.) a pracovníka v sociální službě.

 

 

 

Hana HruškováBc. Hana Hrušková
Začíná s výcvikem vodicích psů u naší organizace. Spolupracuje s námi již několik let, začínala jako dobrovolnice ve výchově štěňat a postupně jsme jí začali zapojovat do výcviku mladých psů. Poznala již všechny fáze výcviku psa a také práci s nevidomými klienty. Před sebou má ještě kurz instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu. Zúčastňuje se mezinárodních konferencí, komunikuje se zahraničními kolegy. V současné době je také studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

 

 
Linda LuksaBc. Linda Luksa
Další zástupce mladé generace. V současné době se věnuje hlavně výchově štěňat jako dobrovolnice, ale začíná již také s výcvikem mladých psů i s prací s nevidomými klienty. Vystudovala obor Mezinárodní vztahy a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze a nyní ukončuje studium na Katedře studií občanské společnosti Univerzity Karlovy. Má u nás velký podíl práce na propagaci a hlavně na komunikaci se zahraničím. Zúčastňuje se mezinárodních konferencí, udržuje a rozvíjí kontakty s IGDF, EGDF a se zahraničními školami pro výcvik vodicích psů.
 

 

Mgr. Kateřina Blecherová
Je absolventkou Katedry zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřila na etologii.  Již od roku 2009 během doktorandského studia na Fakultě humanitních studií pracovala v SVVP. Zúčastnila se několika konferencí pořádaných EGDF. V současné době je na mateřské dovolené.