Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Tým pracovníkůlogo IDGF

Výcvik vodicích psů pro nevidomé je v České republice na vysoké úrovni a má dlouholetou tradici. Dlouhé roky praxe a zkušeností máme za sebou i my, kdo se výcviku vodicích psů pod hlavičkou NF Mathilda věnujeme. Máme za sebou zkušenosti ze soukromé praxe i z práce ve velké výcvikové škole, desítky vycvičených a předaných psů, zkušenosti i vzdělání v práci s lidmi se zrakovým postižením.

Hana Jasenovcová a výuka na schodechIng. Hana Jasenovcová

Výcvikem vodicích psů se zabývá od roku 1989. Má za sebou desítky psů osobně předaných a vycvičených a na dalších se podílela za svého patnáctiletého působení ve Středisku výcviku vodicích psů (SVVP). Od roku 1997 tam působila jako vedoucí výcviku a od roku 2005 do 2012 jako ředitelka. Má veliké zkušenosti s posuzováním téměř čtyř set vycvičených psů v SVVP. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis, o.p.s.) a sociálního pracovníka. Je soudním znalcem se specializací Výcvik psů pro osoby se zdravotním postižením (www.jasenovcova.cz).

 

Hana HoškováHana Hošková

Výcvikem vodicích psů se zabývá 20 let, vycvičila a předala více než 100 psů nevidomým klientům. Má veliké zkušenosti a její psi mají vždy vysoký standard a kvalitu výcviku. Od 1997 do 2012 pracovala v SVVP, kromě výcviku psů se věnovala i výuce nových, začínajících cvičitelů, v posledním roce pracovala jako vedoucí výcviku. Má kvalifikaci instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis o.p.s.) a pracovníka v sociální službě. V současné době pracuje také v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s., kde se zabývá výukou prostorové orientace zrakově postižených osob.

Eliška TyrolerováEliška Tyrolerová

Patří k nové generaci cvičitelů vodicích psů. Po druhém semestru na ČZU nastoupila na brigádu do SVVP a zůstala tam až do konce roku 2012. Má za sebou 10 úspěšně vycvičených a předaných psů a velkou budoucnost před sebou. Má kvalifikaci pracovníka v sociální službě a v roce 2015 se účastnila kursu instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu (Tyfloservis o.p.s.).

 

 

Mgr. Kateřina Blecherová

Další zástupce mladé generace. Je absolventkou Katedry zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřila na etologii.  Již od roku 2009 během doktorandského studia na Fakultě humanitních studií pracovala ve SVVP. Zúčastnila se několika konferencí, mimo jiné i konference Freedom of Movement: Our Right, Too? pořádané European Guide Dog Federation (EGDF). V současné době je na mateřské dovolené.

 

Jana Marešová

Výcvikem vodicích psů se zabývá 21 let, za tu dobu vycvičila a předala téměř 100 vodicích a asistenčních psů. S výcvikem psů začínala za České unie nevidomých a slabozrakých v roce 1992, několik let spolupracovala se SVVP a poté se sdružením Integrace. V současné době se zabývá ve spolupráci se svou dcerou hlavně výcvikem psů asistenčních a částečně i vodicích ve spolupráci s NF Mathilda.