Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Servis po předánílogo IDGF

Předáním vycvičeného vodicího psa se k sobě dostane člověk a pes, dvě živé bytosti, které teprve společným životem k sobě začnou hledat cestu. Pejskovi se nedá předem vysvětlit, jaká změna v životě ho čeká –  musí si na nového majitele zvyknout, také na nové prostředí, trasy – vše pro něj bude nové.  Při předávání se i člověk musí naučit spoustu nového a přitom si trpělivě získávat lásku svého nového čtyřnohého průvodce.  Je to pro oba náročné období, ve kterém potřebují podporu a pomoc svého cvičitele. Po převzetí psa má každý náš klient nárok na následný servis. Hodně psů po předání něco „vymyslí“ a zkusí svého nového majitele trochu zlobit. Je nutné, aby o těchto situacích cvičitel věděl, aby mohl rychle reagovat a pomoci. Dva měsíce po předání psa bude tedy cvičitel každý týden s klientem v telefonickém kontaktu a společně prodiskutují vše nové – krásné zážitky s pejskem i jeho případné zlobení. Je-li třeba, přijede cvičitel s problémy se psem poradit či pomoci. Během prvního roku života se psem přijede cvičitel dvakrát „na kontrolu“ a následně potom jedenkrát ročně až do uplynutí prvních pěti let společného života člověka a psa.

Pro majitele vodicích psů pořádáme dvakrát měsíčně tzv. klientské úterky, kdy poskytujeme poradenství, je možné po předchozí domluvě i procvičit či osvěžit dovednosti psa. Jednou ročně pořádáme soutěž pro majitele vodicích psů.  Zde si mohou účastníci vyzkoušet orientaci v prostoru dle itineráře, kontroluje se i výkon vodicího psa a objevují se tu i prvky samostatné chůze s bílou holí, sebeobsluhy apod.

Jde nám to spolu dobřeVelmi oblíbená mezi klienty jsou i letní soustředění (zpravidla jsou 2x ročně). Jedná se o týdenní pobyty, kde si majitelé vodicích psů pod dohledem zkušených cvičitelů mohou procvičit poslušnost svého psa, osvěžit jednotlivé dovednosti pejska při vodění v terénu apod. Cílem těchto soustředění není jen výcvik vodicích psů, ale i setkání a navazování nových přátelství mezi lidmi, kteří se denně potýkají s podobnými problémy.

Každý náš klient bude o svém psu plně informován, přesto na této společné cestě nemusí jít vždy vše hladce. Pes v novém prostředí bude zkoušet, co si může dovolit, člověk se musí naučit, co na jeho psího průvodce nejvíce platí. Zároveň je to období budování vzájemných vztahů, které jsou pro další společný život zásadní. Při všech nejasnostech nebo problémech bude k dispozici cvičitel, aby poradil a pomohl.

Přes veškerou snahu se ve výjimečných případech může stát, že pes svého nového pána nepřijme, nebo má člověk se svým psem tolik problémů, že mu to jeho život komplikuje. V tom případě je třeba přistoupit k vrácení psa, případně výměně za jiného psa. Při vrácení psa bez náhrady může klient počítat s tím, že mu bude vrácen i příspěvek na pořízení psa od úřadu práce, a to v případě, že dojde k vrácení psa do tří měsíců od data předání psa. V individuálních případech, po vzájemné dohodě, lze tuto lhůtu prodloužit. V každém případě je nutné při vrácení psa hledět i na potřeby psa jako živé bytosti a případný konfliktní vztah s jeho člověkem zbytečně neprodlužovat.