Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Příprava klienta a předání psalogo IDGF

Zásadní pro spokojenost budoucích majitelů vodicích psů je péče o ně v době, kdy si u nás o pejska požádají. V našem týmu jsou tři kvalifikovaní instruktoři prostorové orientace a samostatného pohybu, kteří s každým zájemcem proberou jeho individuální potřeby a požadavky. Nejsou výjimečné situace, kdy zařazujeme psa do výcviku až na základě poptávky klienta, a to hlavně v případech, kdy má klient specifické požadavky. Doba čekání na předání psa se odvíjí právě od naší možnosti vyhovět požadavkům klienta na konkrétní vlastnosti, plemeno, pohlaví, barvu psa. V momentě, kdy se domluvíme na tom, že máme pro zájemce vhodného pejska, příprava na předání psa bude probíhat po celou dobu jeho výcviku. Během výcviku psa je možné se setkávat a průběžně probírat všechna potřebná témata od výživy a péče o psa až po speciální povely potřebné pro komunikaci se psem. Při těchto kontaktech se vzájemně poznají budoucí majitel, cvičitel i pes. Cvičitel bude dobře znát prostředí, ve kterém se žadatel o pejska pohybuje, jeho tempo chůze i všechny potřeby. Budoucí majitel psa pozná jeho povahu, chování v různých situacích, ovladatelnost a přizpůsobivost. Pejsek si při setkáních zvykne na svého nového člověka a při předání už pro něj nebude úplně cizí.

Předávání psa klientoviBěhem výcviku psa klient požádá Úřad práce v místě bydliště o příspěvek na pořízení vodicího psa. Pro přidělení příspěvku jsou dané podmínky dle zákona 329/2011 Sb. Postup při podávání žádosti o příspěvek domluvíme s každým klientem individuálně. Hlavně termín podání žádosti, dokumenty potřebné k žádosti i případný doplatek na pořízení psa přidělený Úřadem práce.

Samotné předávání časově přizpůsobíme možnostem klienta a potřebám pejska, aby příprava na nový život v novém prostředí probíhala co nejefektivněji. Se psem přijede cvičitel přímo do místa bydliště klienta a podle předem domluveného plánu začne výuka potřebných tras. Cvičitel se ubytuje někde v okolí bydliště klienta a zůstává obvykle 5 dní na základní výuku. V případě potřeby se dá toto období intenzivní výuky rozdělit na několik částí nebo prodloužit. V dalším týdnu se cvičitel vrací, aby prověřil a ohlídal správnost naučených tras. Pro další období si každý klient domlouvá svůj individuální plán na následnou výuku – např. výuka tras v Praze či jiném městě (místo studia, přechodné bydliště apod.).