Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Podrobnější infologo IDGF

Projekt „Šťastný vodicí pes“

Výcvik vodicích psů má v České republice dlouholetou tradici a velmi dobrou úroveň. Zákonem je zajištěno, že vodicí pes je pro lidi se zrakovým postižením dostupný formou příspěvku na pořízení vodicího psa od úřadů práce. Zákon také určuje, že ten, kdo chce vodicí psy cvičit, musí být členem nějaké mezinárodní asociace, která stanovuje základní pravidla pro práci se psy i jejich nevidomými majiteli. Vyhláška stanovuje i dovednosti a cviky, které musí pes znát a umět, aby byl uznán psem vodicím.  Jinak je výcvik a předávání vodicích psů v podstatě obchodní činností a samotný výcvik psa je „výrobou kompenzační pomůcky“. Jak se kdo zhostí procesu, na jehož konci by měla být spokojená dvojice nevidomý člověk a jeho vodicí pes, je už pouze na schopnostech, možnostech, profesionalitě a kvalitě práce každého cvičitele.

Parťáci

Projekt „Šťastný vodicí pes“ vzniká proto, aby pomohl rozvinout ty oblasti přípravy vodicích psů, které zajistí, že pes projde celou přípravou na své budoucí poslání opravdu jako šťastný pes:

 • Pes, který je ve své roli psa-průvodce spokojen, jeho povaha a temperament je v souladu s prací vodicího psa.
 • Pes, který je na své budoucí poslání připraven s co nejmenší stresovou zátěží.
 • Pes, jehož osobnost je součástí jeho přípravy.
 • Pes, který je milující a také milován.
 • Pes, kterému je věnována veškerá péče, jakou si zaslouží.
 • Pes, který je vychováván lidmi, kteří jsou plně informováni o práci vodicího psa a znají důvody svého podílu na výchově vodicího psa.
 • Pes, který je ve výcviku veden odborně fundovaným a kvalifikovaným cvičitelem. Profesionálem, který rozumí jak práci se psy, tak i práci s nevidomými lidmi. Odbornost cvičitele umožní pejskovi, aby prošel přípravou co nejpříjemněji a zároveň velmi efektivně.
 • Pes, který je šetrně předán správnému člověku a do prostředí, které odpovídá jeho povahovým vlastnostem a temperamentu, a je náležitě zacvičen se svým budoucím majitelem.

Jak toho dosáhnout?

 • Zajistit pro výcvik trvalý přísun zdravých, hodných a empatických zvířat, dobře zvladatelných a ovladatelných, u kterých je obzvláště třeba dbát na citlivý přístup v období přípravy. Dostatek takových psů je základem nabídky pro nevidomé klienty. Vlastní chov s dostatečně širokou genetickou základnou, zdravotně kontrolovaný, odborně vedený je základem.
 • Zajistit pro výchovu štěňat i výcvik psů prostředí, které je pro psy přirozené, odpovídá vysokému standardu welfare (životní podmínky zvířat, řádné zacházení se zvířaty), zajistí spokojenost života zvířat i efektivnost výcviku. Stresová zátěž v jakékoli fázi přípravy komplikuje nejen život psa, ale i život budoucího majitele.
 • Vytvořit podmínky vzdělávání vychovatelů a cvičitelů vodicích psů se zaměřením hlavně na etologii a učení zvířat. Sledovat nové trendy, spolupracovat s univerzitami.
 • Zajistit vysokou úroveň odbornosti a vzdělání cvičitelů a pracovníků, kteří jsou v kontaktu s nevidomými klienty v oborech týkajících se života se zrakovým postižením. Využívat současných vzdělávacích možností, stanovit si minimum pro každou profesi v oblasti výcviku vodicích psů, spolupracovat s odbornými pracovišti i univerzitami.
 • Naslouchat nevidomým lidem, věnovat velkou pozornost jejich přání, komunikovat s nimi o možnostech a schopnostech psů. Věnovat se osvětě a zároveň se nechat co nejvíce informovat o životě bez zraku a o potřebách nevidomých lidí.
 • Velkou část práce věnovat informování a vzdělávání nevidomých, kteří o vodicího psa žádají nebo o něm uvažují. Zajištění spokojeného společného života člověka a psa vyžaduje náležitou přípravu i výběr lidí, kteří vodicího psa dostávají.

Tři mušketýři

Naplnění – postupně v jednotlivých krocích.

Krok 1

Spolupráce se slovenskou Výcvikovou školou pro vodicí a asistenční psy, podpora jejich chovného programu. Psi ze slovenské školy mají všechny potřebné povahové i zdravotní vlastnosti, které zaručují úspěšnost ve výcviku a hlavně skvělé vodicí psy pro nevidomé majitele. Jsme hrdí na tuto spolupráci, zajišťujeme vše, co je třeba při reprodukci stávajících chovných fen, a věříme, že spolupráce umožní i rozšíření chovu, udržení a rozšíření chovných linií a větší množství chovných fen. Pro nevidomé klienty na Slovensku i v České republice by tato mezinárodní spolupráce mohla přinést dostatečné množství povahově i zdravotně nadstandardních vodicích psů.

Krok 2

Vzdělávání instruktorů – cvičitelů vodicích psů. Požadujeme průběžné vzdělávání každého cvičitele až na úroveň instruktora prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených osob. Zároveň průběžné proškolování v etologii, welfare a učení psů. Spolupráce s odbornými pracovišti a univerzitami.

Krok 3

Průběžná práce s nevidomými klienty – majiteli vodicích psů

2x měsíčně se konají poradenská setkání v klubovně v centru Prahy. Umožňují majitelům vodicích psů průběžné procvičování psů v náročných podmínkách centra hlavního města.

Výuka tras – využívají hlavně nevidomí žijící v Praze. Obracejí se na naše instruktory v případě, že potřebují procvičit nebo naučit trasu se svým vodicím psem.

Internetová poradna – zatím příliš nevyužívaná, možná neobjevená poradna na webových stránkách Mathildy. Slouží k dotazům z jakékoli oblasti života s vodicím psem. Odborné veterinární dotazy jsme schopní zodpovědět prostřednictvím našeho veterinárního lékaře.

Rekondiční pobyty – využívají nevidomí majitelé vodicích psů z celé ČR. Své vodicí psy mají od různých dodavatelů, není mezi nimi dělán žádný rozdíl. Jsou to týdenní pobyty, obvykle 2 v každém roce, v letních měsících. Ubytujeme se v zařízení vhodném jak pro nevidomé lidi, tak i pro jejich psy. Náplní pobytu je procvičování dovedností a jednotlivých cviků potřebných pro průvodcovskou práci psa, cviků poslušnosti a ukázněnosti psa, přednášky a informační akce, výlety, společenská setkávání.