Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Nevidomí hudebníci

Nadační fond Mathilda podporuje mladé nadané studenty hudby. A to studenty se zrakovým postižením. Protože fond pořádá v průběhu roku mnoho společenských akcí, může studentům nabídnout pravidelnou možnost vystoupení na těchto událostech, a to jak ve velkých sálech s orchestrem, tak i na komornějších akcích, jako jsou různé vernisáže, křty, aukce.

Vystoupení smíšeného sboru ve Stavovském divadle

Kvalitní hudební nástroje jsou velmi drahé. Zvláště pro studenty bývají částky potřebné k jejich pořízení většinou astronomické. Ze začátku studia si často vystačí s „obyčejnějším“ nástrojem. Ale jak víc a víc hrají, víc a víc vystupují, získávají zkušenosti a zdokonalují se, logicky začínají potřebovat nástroj kvalitnější, který odpovídá jejich talentu, nasazení a práci.

Nadační fond Mathilda se mimo jiné snaží talentovaným zrakově postiženým hudebníkům pomáhat při získání kvalitních nástrojů, na jejichž pořízení by sami dosáhli jen velmi obtížně. Tím, doufejme, také částečně přispěje k nastartování jejich hudební kariéry.

 

Na akcích NF Mathilda již měli možnost vystoupit například

Ráchel Skleničková – klavír

Rachel SkleničkováNarodila se v roce 1992 v Praze. Od narození je úplně nevidomá. Začala se učit hrát na klavír ve věku 4 let u MgA. Jany Bláhové na konzervatoři Jana Deyla, která v té době ještě přijímala i malé děti. Poté vystřídala ještě několik klavírních učitelů. V roce 1999 nastoupila na základní školu Jaroslava Ježka na Hradčanech. Později přestoupila na krátký čas (2001–2002) na ZŠ Lysolaje. Vpřed ji hudebně posunulo působení na osmiletém Gymnáziu Jana Nerudy, kde ji vyučovala prof. Růžena Učňová. Dokončila tam základní vzdělání a strávila tam další 4 roky (2003–2007). Nakonec se rozhodla vrátit tam, kde začala, na Konzervatoř Jana Deyla. Studuje zde již 6. rokem hlavní obor klavír pod vedením MgA. Jany Köhlerové. Druhým oborem je zpěv. Zúčastnila se několika soutěží: v květnu 2011  byla vybrána jako laureátka soutěže VSA Arts Washington D.C. V říjnu 2011 se zúčastnila soutěže konzervatoří v Pardubicích, kde získala 3. cenu v kategorii klavírní hry. Kromě toho se zúčastnila dvou ročníků Klavírní soutěže v Brně garantované prof. Ivanem Klánským. Kromě hudby studuje cizí jazyky, hovoří plynně anglicky a finsky. Když necvičí na piano, ráda ve volném čase čte, sportuje (zvláště lyžuje, plave a jezdí na kole) a často navštěvuje kulturní akce (koncerty, divadlo).

 

Martin David – flétna

Flétnista Martin David vystudoval KonzervatořMartin David
Jana Deyla u profesorky Mgr. Magdalény Hegerové. Za sebou má mnoho koncertních úspěchů, např. vystoupení se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, s komorním orchestrem Pražské konzervatoře a s komorním orchestrem Berg (Španělský sál Pražského hradu). Účastnil se mezinárodního festivalu ve Varšavě s názvem “Chopin in classical and modern”. V současné době studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

 

Miroslav Orság – baryton

Miroslav Orság a Petra MusilováNarodil se ve Vsetíně v roce 1989. Hudbě se věnuje intenzivně od svých čtyř let. Navštěvoval ZUŠ v Karolínce, kde se učil hře na zobcovou flétnu, klavír a zpěv. Posléze složil přijímací zkoušky na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, nyní je posluchačem 4. ročníku. Jako hlavní obor studuje klasický sólový zpěv ve třídě u prof. Daniely Štěpánové-Šimůnkové. Jeho druhým oborem je akordeon, který studuje u prof. Romana Malého. Zúčastnil se několika pěveckých soutěží, například mezinárodní Písňové soutěže Bohuslava Martinů, kde v roce 2007 získal 1. cenu a cenu Beno Blachuta, v roce 2008 Soutěže konzervatoří v Pardubicích, kde získal 2. cenu a v roce 2010 opět Soutěže konzervatoří v Pardubicích, kde získal 1. cenu a zvláštní cenu za interpretaci písně A. Dvořáka. V roce 2009 vystoupil společně s Petrou Musilovou na koncertě Filharmonie Hradec Králové, s Českým rozhlasem natočil výběr z Biblických písní A. Dvořáka. Byl vybrán na vystoupení pořádaná Kanceláří prezidenta republiky, např. při návštěvě britského prince Charlese… Pravidelně koncertně vystupuje a úzce spolupracuje s ČT, kde vzniká dokument o jeho dosavadním životě.

 

Eva Blažková – flétna

Eva Blažkováje posluchačkou 4. ročníku Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze. Studuje zde dva hlavní obory, a to hru na flétnu ve třídě MgA. Magdalény Hegerové a klasický zpěv ve třídě MgA. Daniely Štěpánové-Šimůnkové. Oběma oborům se věnuje od dětství a dosahuje v nich vynikajících výsledků. V roce 2011 zahrála na koncertě tria Prisma. Dále v roce 2013 vystoupila spolu s Anežkou Kufovou za doprovodu Talichovy komorní filharmonie v rámci abonentní řady tohoto předního českého tělesa. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů ve hře na flétnu i ve zpěvu. Již několik let navštěvuje kurzy Letní flétny v Českých Budějovicích, které se konají pod záštitou prof. Františka Malotína. V loňském roce se zúčastnila kurzů v Kuníně zaměřených na interpretaci barokní hudby. Vedle toho absolvovala několik seminářů s významnou flétnistkou Clarou Novákovou. Na poli pěveckém se prezentuje na koncertním pódiu i v soutěžích. Mezi poslední úspěchy patří účast v soutěži „Operní naděje“, která byla poprvé součástí MPSAD v Karlových Varech a kde získala 3. cenu.

 

Jakub Blažek – zobcová flétna, foukací harmonika

Jakub BlažekJakub se začal věnovat hudbě již v předškolním věku. Následně studoval hru na klavír a zobcovou flétnu v Základní umělecké škole. Za tu dobu mnohokrát úspěšně reprezentoval svoji ZUŠ na různých pražských soutěžích ve hře na zobcovou flétnu, které se nadále aktivně věnuje.  Šlo nejen o soutěže jednotlivců, ale i o soutěže v komorní hře. Po absolvování I. stupně hry na piano zaměnil v roce 2013 tento nástroj za saxofon.  Stále více se zaměřuje na jazz, blues a v neposlední řadě na improvizaci. Kromě již zmiňovaných nástrojů se v současné době intenzivně věnuje hře na foukací harmoniky. Diatonická harmonika, na níž tvoří své bluesové improvizace, se v současné době stala jeho srdeční záležitostí. Nyní se opět připravuje na významnou soutěž ve hře na flétnu, která se uskuteční v Praze koncem března.

 

Petra Musilová – soprán

Petra Musilová a Miroslav OrságNarodila se roku 1987 a studuje 7. rokem sólový zpěv ve třídě MgA. D. Štěpánové-Šimůnkové a hru na varhany na Konzervatoři Jana Deyla. V roce 2008 získala stipendium na Mistrovské pěvecké kurzy Antonia Carangela, s nímž dále intenzivně spolupracuje. O rok později se zúčastnila Mistrovských pěveckých kurzů A. Dvořáka v Karlových Varech. V dubnu 2009 získala 3. cenu na mezinárodní Duškově soutěži v kategorii konzervatoří a hudebních akademií. Pravidelně koncertně vystupuje – spolupracuje např. s nadací Leontinka, pod vedením A. S. Weisera vystoupila s Filharmonií Hradec Králové, zpěvem doprovodila státní návštěvu britského prince Charlese, koncertovala pro první dámy několika evropských států i český prezidentský pár. Zpívá v několika scénických projektech (Mozartiáda, Rozmarýn, Vánoční jesličky), se kterými se zúčastnila mj. Festivalu komorní písně v Plzni, a letos vystoupí na Mezinárodním festivalu Bohuslava Martinů v Poličce. Podílela se na natáčení metodického DVD pro projekt Hudba ve tmě.

 

Makabara – zpěv

MakabaraPod názvem Makabara se skrývá dívčí vokální trio, které tvoří Marie Vostatková (1. soprán), Kateřina Uličná (2. soprán) a Barbora Janová (alt), absolventky konzervatoře Jana Deyla. Soubor, který vznikl v r. 2004, má v repertoáru české lidové písně, spirituály, hebrejské písně, skladby soudobých autorů (Zdeněk Šesták, Zdeněk Lukáš, Jiří Doubek, Jiří Pavlica) a v neposlední řadě i písně populární. „Neměly jsme v úmyslu založit nějaké vokální trio, ale situace tomu tak chtěla a naše hlasy vedle sebe zněly tak přirozeně, že jsme se tomu začaly věnovat více“, sdělují interpretky v jednom z rozhovorů. Odrazovým můstkem bylo vítězství v prestižní mezinárodní soutěži mladých hudebníků (Young Soloist Awards) v USA v roce 2007. Na tento úspěch navazovalo několik koncertů ve Spojených státech (Washington, Houston, Baltimore atd.). Trio pravidelně vystupující na domácích pódiích též příležitostně spolupracuje se sopranistkou Zdenou Kloubovou, s dirigen­tem Debasishem Chaudhurim, Plzeňskou filharmonií a dalšími.

 

Marek Duda – trombon

Marek DudaOd raného dětství viděl hůře než ostatní. Nastoupil do klasické základní školy v Plzni. Tam vydržel pouze 4 roky. V roce 2002 přešel na školu pro děti se zrakovým postižením v Plzni. Zde se seznámil s mluvícími počítači pro nevidomé, s pomůckami orientačními a také se sportem pro zrakově postižené. Učaroval mu goalball a showdown. Goalballu se věnuje dosud a to závodně. V roce 2007 nastoupil na Hotelovou školu, kde se učil kuchařem. Ve škole měl domluven speciální režim. V této době se mu začal postupně zhoršovat zrak. Ve třetím ročníku mu lékařka zakázala přístup do kuchyně pro jeho vlastní bezpečnost. Škola mu umožnila pokračovat ve studiu s individuálním plánem. V průběhu dvou let na nástavbě se zrak opět zhoršil. Proto si pořídil vodícího psa Chelsea. V roce 2012 úspěšně složil maturitu. Od mala se věnoval hudbě, a tak volba, co dělat dál, byla jasná. Konzervatoř pro zrakově postižené v Praze. Tam v současné době úspěšně studuje obor hra na trombon.

 

Tomáš Pavlán – klavír

Tomáš PavlánNarodil se v Ostravě v roce 1970. Hudebním dovednostem se začal učit v letech 1977–1985 v ZŠ J. Ježka v Praze. Hrál na akordeon, na různé druhy fléten a na klavír, který studoval v letech 1980–1985 u klavíristy, varhaníka a houslisty Blahoslava Rataje, se kterým dosud vystupuje. Mezi roky 1985–1992 studoval na Konzervatoři J. Deyla akordeon, klarinet a klavír u prof. Jana Pražáka. V letech 1993–2000 vyučoval v hudební škole Music-Art hudební teorii, hru na flétnu, klarinet a zejména klávesové nástroje. Ve druhé polovině 90. let hrál v jazzových klubech a při různých příležitostech kromě Čech také v Holandsku a hlavně v Německu v okolí Bonnu. V roce 2001 nahrál autorské CD s názvem V rohu čtyř uší. Vystupuje na několika albech Jiřího Dědečka, spolupracoval také s Ester Kočičkovou a Lubomírem Nohavicou. Je obdivovatelem Jaroslava Ježka. Nyní se vrací na pódia jazzových podniků po přestávce, ve které se věnoval především vývoji počítačových systémů pro nevidomé.

 

Roman Schenk – klavír

Roman SchenkNarodil se roku 1976 a od roku 1992 studoval Konzervatoř Jana Deyla v Praze, obor klavír ve třídě Ivy Skalákové a klarinet u Jiřího Urbana. Již během studia měl příležitost vystupovat na mnoha koncertech v Čechách i v zahraničí (Švédsko). Roku 2000 získal čestné uznání na IX. Mezinárodní soutěži zrakově postižených hudebníků v Praze. Studium na konzervatoři zakončil roku 2000 absolventskou zkouškou z obou oborů. V současné době pedagogicky působí na Konzervatoři Jana Deyla. V koncertní činnosti pokračuje i po ukončení studia, a to jak sólově, tak i v duu s houslistou Janem Štěpánem, profesorem Deylovy konzervatoře. Účinkoval i na koncertech studentů a pedagogů, které byly vysílány Českým rozhlasem 3 Vltava v cyklu pořadů „Vltava live“. V roce 2002 vystupovali společně s Janem Štěpánem na několika koncertech festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. V prosinci téhož roku přednesl Beethovenův první klavírní koncert ve Španělském sále Pražského hradu za doprovodu Komorního orchestru pražských symfoniků s dirigentem Tomášem Netopilem. V listopadu 2003 vystoupil se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně pod vedením Maria Košika.