Pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením

Jak získat mluvicí PC

Počítač, který je uzpůsobený potřebám zrakově postižených, bývá dnes již zcela samozřejmou a nepostradatelnou pomůckou. Slouží k získávání informací, ke vzdělávání, ke kontaktům s okolím. Často je PC využit i jako pracovní pomůcka. Stále se ale náklady na jeho pořízení pohybují dosti vysoko.

Člověk, který má těžké zrakové postižení (charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu), si však může ze zákona o poskytování dávek zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Takže možnosti tady jsou. My také považujeme za velmi důležité, aby se člověk ještě před pořízením takovéto technicky náročné pomůcky přišel poradit do našeho Centra technické podpory. Zde může s jedním z našich pracovníků (kteří jsou sami také zcela nevidomí a léta tyto pomůcky aktivně využívají) probrat své představy, potřeby a možnosti. Rozhodování, za co utratit peníze, bude pak jednodušší a hlavně kvalitnější.

Formulář žádosti o zvláštní pomůcku zde:  Žádost o příspěvek na mluvicí PC

 

Pracovníci Centra technické podpory:

Tomáš Pavlán
mobil: 602 331 994
pavlan@mathilda.cz

Jiří Zadražil
mobil: 602 331 995
zadrazil@mathilda.cz