We help people with severe visual impairments

Mollylogo IDGF

Když se řekne hodný pes, tak to je Molly. Nebaví jí zlobit, má radost, když mají radost všichni okolo ní. Radovat se umí jako malé štěně, ale pracuje s rozvahou. I v práci nerada dělá chyby, snaží se vždy vyhovět. Je pečlivá a snaživá. Svému člověku odevzdá opravdu celé své psí srdce.

Molly na překážkách Molly v metru

Molly a Norik Moly a Minka na zastávce

 

Molly k nám přijela z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. V Bratislavě se narodila a vyrostla, v Praze ji naučíme řemeslu vodicího psa. V Česku bude také vodit – naše klienty.

Děkujeme za spolupráci!

Molly má novou paničku. Bydlí spolu ve Valašském Meziříčí a Mollinka se stala věrnou průvodkyní a společnicí paní Ladislavy. My jim přejeme hodně zdraví a radosti.

Paní Ladislavě to s Mollinkou náramně slušíPodívejte, jak nám to spolu pěkně šlape!